fbpx

Antonbua i Midsund, Møre og Romsdal

«Antonbua» er en sjøbu eller brygge i Midsund i Romsdal. Den ble bygget i 1909 og var utgangspunktet for en vital familiebedrift gjennom det meste av 1900-tallet. De siste årene har planer om riving av dette kulturminnet skapt mye bråk. Bua er midlertidig fredet, men Midsund kommunen eier bua og vil rive.

Det finnes mange sjøbuer på Romsdalskysten, men Antonbuas allsidige bruk, størrelse og autensitet gir den særlig stor verneverdi. Bua rommer dessuten en stor samling med båter og produksjonsutstyr som på forskjellige måter har tilknytning Antonbua og til fiskerinæringen i Midsund.

Noe av det viktigste ved Antonbua er likevel buas historie som en nøkkelbedrift i en av Romsdals øykommuner. Bua har huset mange forskjellige former for fisketilvirking. Den var dessuten base for familiebedriftens flåte av fartøyer, – bl.a. jekta «Embla» som i flere tiår gikk i såkalt slofart mellom fiskeriene nordpå og bedriften i Midsund. Båten eksisterer ikke lenger, men mye av utstyret er tatt vare på. Da Antonbua ble bygget, var det få mennesker som bodde ved Midsundet. Nå ligger kommunesenteret her. Antonbua har vært en vesentlig av denne utviklingen og har derfor en stor betydning som identitetsskapende element for kommunen.

Utvikling i saken