fbpx

Eier av Jomfruholmen, forretningsmannen Ole Gunerius Ottersland i O.G. Ottersland Eiendom AS, fikk det som han ville. Etter å ha latt landemerket fra 1865 stå og forfalle i flere år fikk han 1. november bystyrets ja til å rive for å bygge en ny bolig på holmen i innseilingen til Arendal. Fortidsminneforeningen Aust-Agder avdeling kommer til å påklage vedtaket.  

Mer om debatten og argumentene for og imot riving kan du lese mer om i Arendals Tidende

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite