fbpx

Dælenenga klubbhus, Oslo

Dælenenga idrettspark på Grünerløkka i Oslo åpnet i 1916, og klubbhuset med adresse Seilduksgata 30 sto ferdig ti år senere, etter tegninger av byarkitekt Harald Aars. Klubbhuset regnes som en viktig del av norsk idrettshistorie, omtalt både som «Østkantens Bislett» og «skoleidrettsstevnenes mor».

Klubbhuset ligger innenfor planområdet til nye Dælenenga idrettspark, og tiltakshaver ønsker å rive klubbhuset med fløyer for å bygge en ny flerbrukshall. Byrådet i Oslo vedtok 7. september å innstille for bystyret å gå inn for riving. Dermed går de imot anbefalingen fra både Byantikvaren og Riksantikvaren.  

Grüner IL ønsker å rive for å bygge et nytt anlegg på fire etasjer, og mener at verneinteressene må vike i denne saken. De har i mange år kjempet for bygging av en ny flerbrukshall i et område med mangel på idrettsarenaer for barn og unge. Dette behovet er da også forstått og imøtekommet av vernemyndighetene, gjennom utarbeidelse av et alternativ 2, der man bygger ny idrettshall og samtidig bevarer eksisterende klubbhus med sidefløyer som en historisk markør.

Byantikvar Janne Wilberg mener at Dælenenga klubbhus er verdt å ta vare på da dette er det siste minnet over «folkeidrettsanlegg» som er igjen i byen.

Dælenenga stammer fra en periode med fremvekst av moderne medisin og helsestell, arbeidstidsregulerende rettigheter for arbeidsfolk, hvor idrett og fritid fikk en sentral plass. I tillegg har anlegget vært et pioneranlegg i Oslo med innføring av moderne gymnastikkundervisning med friidretts- og turnøvelser til erstatning for tidligere tiders undervisning preget av militær eksersis.

Vedtar bystyret innstillingen fra byrådet, går saken til ny vurdering i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Dælenenga idrettspark på Wikipedia

Utvikling i saken

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite