fbpx

Elgeseter gate 30B i Trondheim

Dagens ferdselsåre over Elgeseter ble først etablert for Størenbanen på 1860-tallet. Da jernbanen i 1882 ble flyttet, erstattet Elgeseter gate den daværende hovedferdselsåren i retning sør/nord: Klæbuveien. Fra like etter år 1900 ble en utbygging med 3- og 4-etasjes murleiegårder påbegynt, med utgangspunkt i en rutenettplan og en gatebredde på 18 meter. I 1957 ble en ny reguleringsplan vedtatt som forutsatte fire kjørefelt, beplantning med trerekker, og en totalbredde på 34 meter. I løpet av 1960, -70 og -80-årene forsvant murgårdene langs vestsiden av Elgesetergate én etter én. Tre bygninger (nr 4, 6 og 30B) har frem til nå blitt stående, og nye forsøk på å fjerne også disse møtte i 2014 uventet sterk motstand fra en sammensatt gruppe aktivister. Særlig sterk har motstanden vært mot riving av nr 30B, som både kombinerer en byplanmessig viktig rolle i krysset med Magnus den Godes gate, en høy grad av bygningsmessig autentisitet, samt – ikke minst – en rolle som signalbygg ved innfarten til Trondheim sørfra. Bygningen er også blitt profilert som en viktig jugendstilbygning fra periodens sluttfase. Flere forslag er blitt fremmet på alternative løsninger, men har ennå ikke vunnet politisk gjennomslag.

Utvikling i saken