fbpx

Gamle Stathelle i Bamble, Telemark

Bamble kommune er eier av flere verneverdige eiendommer på Gamle Stathelle rundt "Rådhusplassen". Bygningene med betegnelsen, VELLET, BEDEHUSET OG FENGSELET og SKOLEBYGGET har i mange år vært uten kommunalt vedlikehold til tross for den kulturhistoriske miljøverdien.

FOGDEGÅRDEN, som også er del av dette bygningsmiljøet, har blitt istandsatt siste året.

Fortidsminneforeningen har siden 2011 vært engasjert i bevaring av bygningene sammen med lokalbefolkningen på Stathelle. Igjen vil kommunen rive bygningene og har fått formannskapet til å bevilge kr 500.000 til utarbeiding av ny reguleringsplan som legger til rette for riving. Ønsket er å bygge nye boliger på stedet.

Bygningene og kulturmiljøet de er del av er registrert som kulturminner av nasjonal betydning og er del av NB!- registeret til Riksantikvaren.

Området består av Fogdegården, Fengselet, Vellet, Bedehuset og skolen og var administarsjonsenter for Stathelle. Smale gater fører ned til Strandvegen og bygningene langs sjøfronten. Bygningene er for det meste oppført i empirestil og Skiensfjordsklassisismens detaljer er tydelig detaljer på bygningene. Skolebygget er oppført på slutten av 1800-tallet.

Telemark avdeling ser det som bekymringsfullt at bygninger som er på NB!-registeret blir utsatt for det kommunale presset og kortsiktig vernetanker. Kommunen har samme plikt til å vedlikeholde sin bygningsarv som privatpersoner og bør gå foran med gode eksempler for bevaring av kulturarven på stedet. Som kjent er det i kommunene kulturminnene ligger, og er befolkningens felles eie.

De omtale bygninger på Stathelle og andre byggg på Riksantikvarens NB!- registeret er under press , og Riksantikvaren må på banen for forsvar av disse. Det at omgivelsene er utbygd på en lite akseptabel måte er ikke en undskyldning for å ikke bevare de bestående kultur-minnene.

Se omtale av bygningene og stedets historikk på NB!-registeret.

Last ned: Bygningene står på Rødlista (Porsgrunns Dagblad 11. oktober 2017)

Utvikling i saken