fbpx

Barkald stasjon i Alvdal, Hedmark

Barkald stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Rørosbanen i Alvdal kommune i Hedmark. Stasjonen ble åpnet 1. juli 1878 som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods. I 1933 fikk Barkald status som stoppested betjent for ekspedering av tog og reisende. I 1985 fikk stasjonen status som holdeplass, før den ble endelig nedlagt i 2002. Bygningen er av typen Opphus, tegnet av den kjente arkitekten Peder Andreas...

Tromsdalen brannstasjon, Tromsø

Tromsø kommune har vedtatt å rive Tromsdalen brannstasjon fra 1961, uten at det foreligger planer for ny bruk av tomten. Tromsdalen brannstasjon er oppført i miljøriktige og slitesterke naturmaterialer som betong, teglstein, skifer, glass og kobberbeslag. Bygningen er representant for etterkrigstidas modernisme i norsk arkitektur, og i Tromsø et enestående godt eksempel på dette. For Tromsdalen bydel er det tap av både identitet og bruksmuligheter om bygningen blir revet. Studier av...

Ruseløkka skole, Oslo

Ruseløkka skole i Løkkeveien 15 i Vika i Oslo sto ferdig i 1871, tegnet av den kjente arkitekten Henrik Thrap-Meyer (som også var hovedarktiekt for Victoria terrasse).  Dagens monumentale bygning hadde opprinnelig kun to etasjer, men fikk en tredje etasje i 1891 og en fjerde i 1938. Under andre verdenskrig brukte tyskerne skolen som «Kaserne Ostpreussen», noe som gikk hardt utover interiører. Bystyret vedtok i 2016 å rive skolen for å bygge ny. Siden har ildsjeler kjempet...

Sæther-tunet i Orkanger, Sør-Trøndelag

Sæther-tunet i Orkanger ble i 2014 regulert til bevaring. Onsdag 25. januar 2017 sa likevel Orkdal kommunestyre ja til riving og nybygg. Mot Rådmannens anbefaling – og helt i tråd med utbyggers ønsker. Sæther-tunet fra siste halvdel av 1800-tallet er det eneste gjenværende komplette gårdsanlegget i Orkanger sentrum og ligger langs hovedgata i byen, i et område som kalles «indrefileten». Området byr på gode muligheter til en spennende utvikling av Orkanger som et kommunesentrum...

Rødskolen i Melbu, Nordland

Kommunestyret i Hadsel har vedtatt at den verdifulle og tidstypiske Rødskolen i Melbu skal rives. Riving er planlagt å finne sted i 2016. Fortidsminneforeningen mener bygningen representerer viktige regionale kulturminneverdier, og setter derfor skolen på sin rødliste over truede kulturminner. Antikvarisk utvalg i Nordland avdeling har skrevet en uttalelse i sakens anledning, som er sendt til kommunen, fylkeskommunen og Riksantikvaren: RØDSKOLEN, MELBU,...

Skippergata 9, Kristiansund

I det siste har det skjedd gode ting i Skippergata 9 i Kristiansund. Kristiansund kommune har endelig engasjert seg i denne tragiske saken. Den 04.02.16 sendte plan og byggesaksavdelingen ut varsel om sikring og istandsetting av bygning til huseier. Her fikk han frist fram til 30.04.16 til å sikre åpninger påført av råte, tak, vindu og mer. Det varsles også om en vurdering av tvangsmulkt på et engangsbeløp på 20,000 og 1000 i dagbøter. Nå har huseier startet sikring av...

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite