fbpx

Rådmannen i Halden valgte å ikke signere kontrakten med AF-gruppen om bygging av ny skole på Os-tomten - og derfor utsettes også rivingen av gamle Os skole. Riving er ikke utelukket, men prosessen fram til en eventuelt ny avtale om utbygging er lang - og nå håper Fortidsmienneforeningen Halden lokallag at det vil sett med nye øyne på både rivesaken og nybyggplanene. Men Os skole forblir på Rødlista - vi anser fortsatt bygnignen fra 1914 for å være rivingstruet.

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite