fbpx

Skippergata 9, Kristiansund

I det siste har det skjedd gode ting i Skippergata 9 i Kristiansund.

Kristiansund kommune har endelig engasjert seg i denne tragiske saken. Den 04.02.16 sendte plan og byggesaksavdelingen ut varsel om sikring og istandsetting av bygning til huseier. Her fikk han frist fram til 30.04.16 til å sikre åpninger påført av råte, tak, vindu og mer.

Det varsles også om en vurdering av tvangsmulkt på et engangsbeløp på 20,000 og 1000 i dagbøter.

Nå har huseier startet sikring av åpninger, men det er håp om at dette ikke ansees som godt nok av kommunen, da det er sponplater og det som ser ut som presenning. Kan hende skjer det mer fram mot april?

Det har tatt to år fra første bekymringsmelding ble sendt til kommunen før noe faktisk skjedde.Nå er det håp om at de følger nøyere med.

Stein Ryther

Utvikling i saken