fbpx

«Sorgenfri», Trondheimsveien 132, Oslo

Omgitt av moderne leiligheter rett nord for Carl Berners plass i Oslo ligger en falmet perle: Sorgenfri. Navnet på den verneverdige bygningen fra 1860 reflekterer slett ikke dagens virkelighet. Her er forfallet et sørgelig faktum. Det som kunne vært en idyllisk oase midt i et velholdt bomiljø er i stedet en slum – i kommunal regi.

Huset er fra 1860 og var opprinnelig et løkkeanlegg: Løkken Sorgenfri er nevnt rundt år 1800. Huset er på Byantikvarens gule liste og ble regulert til bevaring i mai 2008 etter en lengre prosess. I 2009 avhendet Sophies Mindes Stiftelse eiendommen til Omsorgsbygg, et kommunalt selskap som blant annet bygger barnehager. 

Naboer har klaget på forfallet

I flere år har naboer ventet utålmodig på at noe skal skje med bygningen. «For oss virker det som om kommunen avventer situasjonen så lenge som mulig, slik at huset forfaller så mye at det til slutt må rives. Dermed slipper kommunen utgifter, mens vårt nærmiljø preges og skjemmes av et stadig mer sjenerende bygg», uttalte styremedlem Silje Horpestad i Sameiet Rodelunden til Aftenposten allerede i september 2014.

Omsorgsbygg på sin side hevder at rehabilitering vil bli uhensiktsmessig dyrt og at selskapet heller vil rive for å bygge nytt. Dette er Byantikvaren imot, uten at noe dermed har skjedd i saken. Fortidsminneforeningen Oslo og omegn lokallag har nå engasjert seg i saken for å få kommunen til å sette av midler til rehabilitering, enten bygningen skal brukes som barnehage eller noe annet.

"Kommunens villa er fredet, men står og forfaller", Dagsavisen 30. juli 2019

"Fra stolt villa til kommunens rønne", Aftenposten 9. september 2014

Kulturminnesøk Trondheimsveien 132

Utvikling i saken

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite