fbpx

Banevokterboligen på Espa stasjon, Hedmark

Banevokterboligen på nedlagte Espa stasjon i Stange kommune står i fare for å bli revet. Dette til tross for at et tidligere rivevedtak ble omgjort i 2015, etter påtrykk fra Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag. Utviklingen i saken gjør at vi nå fører den inn på Rødlista. Bygningen er tegnet av arkitekt Peter Andreas Blix i 1877, som en vokterbolig «type Z», og sto ferdig til åpningen av Espen stasjon på Hedemarksbanen mellom Eidsvoll og Hamar i 1880 (i dag del av...

Rødlista – hus i fare!

Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving. I Rødlista, foreningens sentrale register over verneverdige kulturminner i fare for å forsvinne, kan du lese om mange av disse, se aktuelle dokumenter og følge utviklingen i hver enkelt sak. Kontakt oss om du har forslag til nye kandidater til lista.

matrise ferdig mindre Side 1 beskj lite