SMITTEVERN VED FORTIDSMINNEFORENINGENS EIENDOMMER

Tilrettelegging av besøksdriften under koronapandemien

Fortidsminneforeningen er opptatt av at et besøk på våre eiendommer skal være trygt og sikkert med tanke på smittevern. Vi følger myndighetenes gjeldende smittevernregler, og har lagt til rette slik at disse følges på eiendommene.


Trygge opplevelser med god avstand. Hver eiendom har sin egen plan for smitteverntiltak og trygg organisering av sommerens opplevelser og aktiviteter. Vi passer på at det ikke er flere inne i en bygning samtidig enn anbefalt grense og at besøkende holder avstand til hverandre slik reglene sier.

Grunnpilarene i våre smitteverntiltak:
1. Gode rutiner for håndhygiene og renhold.
2. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

Se og føle – ikke røre. Fortidsminneforeningens eiendommer er blant landets fremste nasjonalskatter med sårbare inventarer som ikke tåler vann og/eller rengjøringsmidler. Når vi ikke kan rengjøre der folk har tatt på en 800 år gammel dørkarm eller en 400 år gammel kirkebenk, må vi sammen sørge for gode opplevelser uten berøring av inventaret. Vi sier: Se og føle – men ikke røre.

Registrering av deltagere på omvisning. I henhold til smittevernreglene defineres omvisning med guide som et arrangement der det er krav til arrangøren om å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Det vil si at ved de av våre eiendommer der det skjer guidet omvisning vil den som kjøper billett registrere seg med navn og kontaktopplysninger. Opplysningene blir oppbevart og slettet i henhold til retningslinjene fra myndighetene. 

Planlegg med litt ekstra tid. Regelen om 1-meter avstand virker inn på antall personer som samtidig kan oppleve eiendommene våre. Noen ganger vil det bety at vi må be besøkende vente med å komme inn til andre har gått ut. Det kan ta noen ekstra minutter, men slik blir besøket og opplevelsen trygg for alle. - Og vi oppfordrer til å ta tida og nyte stunda.