fbpx

Styringsdokumenter

Vedtekter:

Fortidsminneforeningens lover

Langtidsplaner:
Strategi 2005-10
 
Rapporter
 
Arbeidsplan 2008-09
 
Årsmeldinger:
 
Regnskap:
Referat fra representantskapsmøter: