fbpx

Styringsgruppa

Styringsgruppa fatter beslutningene om fordeling av tilskuddsmidlene i Kulturminner for alle. KFA Bilde 1

Styringsgruppa består av 7 medlemmer. 

2 representanter fra DNB sparebankstiftelsen
Birthe M. Selvaag og Eva Grothe

Representant fra Fortidsminneforeningen sitt hovedstyre
Hanne Bjørk

Representant fra Norsk kulturminnefond
Einar Engen

Representant fra Bymuseet i Bergen
Bjarte Gullachsen

Representant med håndverkererfaring og erfaring innen opplæring og utdanning NTNU
Roald Renmælmo

Generalsekretær Fortidsminneforeningen
Ola Fjeldheim