fbpx

Huth fort ligger på søndre Kjerringholmen, også kalt Huthholmen, i Vesterelva, mellom Kråkerøy og Gressvik like utenfor Fredrikstad. Fortet har navn etter generalmajor Heinrich Wilhelm von Huth som ga ordre om byggingen. 

Fortet ble, mellom 1788 og 1791, oppført med et enkelt blokkhus på ca. 15*20m utført i råkilt granitt, en batterimur på ca. 10m og to frittstående batterier. Det inngikk som en del av de ytre befestningene til Fredrikstad festning. Det ble imidlertid aldri fullført – det skulle være en tømmeroverbygning og tak over. Fortet var i første rekke tenkt som et forsvar mot svenskene, men fikk sin første tjeneste med å beskytte den norske flåte i 1807 under Napoleonskrigene. Leia inn til Fredrikstad gikk da mellom fortet og Fasting skanse på Kråkerøy. Elveløpet nordvest for fortet var da sperret med tømmerlenser.

Fortet avga ild under det svenske angrepet i 1814 uten at dette hadde noen praktisk betydning og fortet ble raskt oppgitt. Fortet har i tillegg en støtte i Fastings skanse ved Glombo på Kråkerøy.

I 1831-34 ble det igjen bruk for fortet. Denne gang var det ikke svenskene som truet, men enda skumlere fiende. Da ble fortet tatt i bruk som karantenestasjon under en koleraepidemi.

Fra 1872 var det slutt på vedlikeholdet, og i 1903 var det også slutt på fortets militære liv. Da ble Fredrikstad festning offisielt nedlagt, og Huth fort likeså.
Fortidsminneforeningen fikk fortet av Forsvarsdepartementet i 1937. Det er foreningens eneste eiendom i Østfold.

Referanse:
http://no.wikipedia.org/wiki/Huth_fort
Dahlback, S. 1994. «Huth fort». En reise gjennom norsk byggekunst, red. T. Forseth, 147-148

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie