fbpx

Olavsstøtten på Stiklestad ligger i Verdal kommune i Nord-Trøndelag. 

Den nåværende Olavsstøtten ble oppført i 1807, og er et minnesmerke over slaget på Stiklestad, der Olav den hellige falt i 1030. Det første steinmonumentet på dette stedet ble reist i 1710, men det skal ha stått et trekors der i flere hundre år før den tid.

Foreningen overtok ansvaret for monumentet i 1856. Olav den hellige er en viktig del av vår nasjonale bevissthet, og har gjennom flere hundre år blitt et symbol på norsk identitet, noe som forklarer foreningens interesse for monumentet.

I 1944 ville Nasjonal Samling bygge sitt eget monument på stedet, til tross for kraftige protester fra Fortidsminneforeningen. Det gikk rykter om at Olavsstøtten skulle knuses, og brukes som underlag for det nye anlegget. I all hemmelighet fikk folk lokalt reddet den bort, og gjemt den på et trygt sted.

Vidkun Quisling avduket NS-monumentet, som blant annet besto av en ca. ni meter høy bauta dekorert med et solkors. Etter frigjøringen ble anlegget ødelagt. Bautaen ble veltet og brukket i tre deler, og solkorset ble meislet bort. Så ble den gravd ned, mens Olavsstøtten ble satt opp igjen. Stedet har dermed en dobbel symbolkraft, knyttet både til Olav den hellige og annen verdenskrig.

Olavsstøtten er tilgjengelig for besøkende døgnet rundt, året rundt.

 

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie