fbpx

Tautra klosterruin ligger i Frosta kommune i Nord-Trøndelag.

I Frosta kommune i Nord-Trøndelag, inne i Trondheimsfjorden, ligger Tautra, ei flat øy preget av godt lokalklima og varmekjær vegetasjon, et rikt fugleliv og jordbruk med hovedvekt på grønnsakdyrking. Her ligger restene av Tautra kloster. Klosteret ble bygd etter at det ble grunnlagt i 1207 av munker fra Lysekloster ved Bergen. Det var i drift frem til reformasjonen i 1537.

Tautra kloster var et cistercienserkloster som ble nedlagt i 1537, da klostervesenet ble avskaffet i Danmark og Norge i forbindelse med reformasjonen. Klosteret hadde da lenge lidd under dårlig ledelse og påvirkning av politisk uro.

Cisterciensernes ordensregler krevde at dagen skulle deles i tre, arbeid, gudsdyrking og hvile, som ble avbrutt av messer og tidebønner. Livet i klosteret var preget av dette. Denne ordenens munker var kjent som dyktige jordbrukere og hagedyrkere, noe som floraen på Tautra ennå viser spor av.

Gamle fortegnelser viser at klosteret drev fiske i den fiskerike fjorden, og gårdsbruk med stor husdyrbesetning som det lå godt til rette for med det gode lokalklimaet. Oversikt over matbeholdningene viser at munkene levde godt. Det finnes ellers opplysninger som viser omfattende handel med salg av klosterets overskudd av produkter. Klosteret hadde også snekkerverksted og smie, og utstyr for glassmester.

Ruinen er restene av klosterkirken, som var et mektig byggverk med utvendige mål 36,5 x 13,5 m, og en antatt mønehøyde på ca. 14 m. Kirkerommet hadde ikke hvelv, men åpne takstoler, og mange vinduer som må ha gitt et lyst inntrykk. Kirken var tradisjonelt orientert med lengdeaksen i øst/vestretning. Anlegget ble etter hvert sterkt ødelagt og redusert, ved at det ble brukt som steinbrudd for fjøsmurer og festningsbygging i Trondheim.

I 1879 ble det foretatt utgravinger sør for kirken. Det ble funnet spor av trebygninger bygd omkring en klostergård. Øst og sydøst for disse ble det funnet fundamenter for store steinbygninger.

I 1846 ble det som var igjen av ruinene kjøpt av cand. theol. Jacob von der Lippe Hansen, og gitt til Fortidsminneforeningen som var blitt stiftet kort tid før, den 16. desember 1844. Tautra kloster ble slik Fortidsminneforeningens første eiendom.

Utleie
Ruinen er tilgjengelig for utleie, enten det er til bryllup eller en liten konsert. Vi kan også tilrettelegge for omvisning eller foredrag på eiendommen.
Ta kontakt med Den trønderske avdeling, dentronderske@fortidsminneforeningen.no eller daglig leder, tlf. +47 992 59 072 For mer informasjon om opplevelser og severdigheter:  http://www.visitfrosta.no/

Litteratur:
Hans Emil Lidèn 1969: Tautra klosterruin på Frosta. Fortidsminneforeningens årbok 1969, s. 114 – 117.
Øystein Ekroll 2003: Munkeby-Tautra. Cisterciensernes klosterruiner i Trøndelag. Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. (Heftet kan kjøpes på Klostergården, ved siden av ruinen, eller bestilles fra avdelingen ved å sende e-post til den Trønderske avdeling.
Alf Tore Hommedal 1994, Tautra kloster, i: En reise gjennom norsk byggekunst. Fortidsminneforeningens eiendommer gjennom 150 år. Utgitt av Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen, red. Terje Forseth.

TILLEGGSINFORMASJON

Besøk
Utleie

Sesong

Ruinen er tilgjengelig for publikum døgnet rundt hele året gjennom.

Adresse

7633 Tautra

Merknader til besøkende

For mer informasjon om opplevelser på Frosta: www.visitfrosta.no Tlf: 404 36 345 email: info@frosta.no