fbpx

Workshop for unge håndverkere

Har du lyst til å være med på workshop for unge håndverkere?
Her kan du lese om Workshop i Bergen 2018. 

gruppebilde

Spikke, sage, lime, banke. Det var høy aktivitet på bryggen i Gamle Bergen i våres. Kulturminner for alle hadde nemlig lagt sin årlige workshop for unge håndverkere til Bergen. Tema var tradisjonelle grindverkskonstruksjoner og vindusrestaurering. 25 unge håndverkere fra hele landet deltok. To flotte bygg ble reist og 20 vinduer ble restaurert på bare fem dager!

Uken ble startet opp med en felles samling på Fortidsminneforeningens eiendom på Nordnes i Bergen; Stranges Stiftelse. Etter hvert som deltagerne kom fra alle landets kanter ble de fordelt på ulike leiligheter vi vi hadde leid for perioden som lå i det sjarmerende området rundt. Det ble ikke så mye tid til annet enn å sove, for uken hadde fullt program. Mesteparten av uka ble tilbragt på bygge plassen.

Frokost       yayas copy

Gruppen ble delt i to. Halvparten startet med å forberede emnene til grindverkskonstruksjonene. Arbeidene ble fordelt på ulike stasjoner ute på bryggen. Noen dimensjonerte emnene, andre høvlet og tilpasset dem. En liten gjeng begynte å hogge til treplugger som skulle holde det hele sammen. Ikke en eneste spiker skulle brukes!

Den andre gruppen holdt til innendørs i masteboden der det var kurs i vindusrestaurering. Kursleder Ellev Steinsli er fra Kulturminner for alle sin egen ressursgruppe som består av dyktige tradisjonshåndverkere fra ulike felt. Ellev har 30 års erfaring med vindusrestaurering og er glad i å lære bort sine kunster. Flere av deltakerne kom fra bakgrunn innen tømrerfaget, og for mange var det nytt å drive med finsnekring på denne måten. Skraping, kitting, skiftning av glass og reparasjoner. De aller fleste samarbeidet to og to om å få satt i stand et vindu, og alle fikk være med på hele prosessen. vindu

På Stranges Stiftelse ble frokosten servert hver dag kl 7. Det var en riktig hyggelig morgenstemning, med kokte egg, brødskiver og nye bekjentskaper. Kulturminner for alle har med workshopen et mål om å danne arena for nettverksbygging mellom unge håndverkere som er interesserte i bygningsvern og tradisjonshåndverk. Deltageren var en blanding av lærlinger fra byggfag, til praktiserende tømrere med fagbrev og mesterbrev. Blant deltakerne var det også en hovslager, en arkitekturstudent, en blikkenslager, en lærling i trebåtbyggerfaget og en med bachelorgrad i tre og folkekunst, kunstindustri og estetikk.

eirik     kaia

Halvveis inn i uken byttet vi om på de to gruppene. På denne måten fikk alle være med på alt! Hele uken vi var i Bergen så vi ikke en eneste dråpe med regn (!), tvert imot strålte solen over kaianlegget der arbeidene foregikk. Med som instruktører var også Anders Gimse, Jostein Utstumo og Rune Johansen som også kommer fra ressursgruppen.

På kveldene ble det servert middag rundt langbordet på Stranges Stiftelse. Vi spiste alt fra skinkestek, lasagne, bakt laks til pizza. Det var viktig med et solid middagsmåltid etter de innholdsrike dagene på byggeplassen. Etter middag ble det arrangert kveldsforedrag til kaffen. Vi fikk besøk av Trond Oalann som foreleste om tradisjonen for grindverkskonstruksjoner. Einar Engen fra Kulturminnefondet holdt et foredrag der hans problemstilling var: «når må vi reparere reparasjonene?». Ola Fjeldheim snakket om kulturminnevernets situasjon før og nå, og foredro om de ulike antikvariske dilemmaer man kan møte på i feltet.

taket på plass

Torsdagen ble brukt til å reise de to konstruksjonene på bryggen. Siste kvelden ble markert med en herlig reinsdyrstek etterfulgt av karamellpudding. Den siste dagen fikk vi en spennende omvisning på museumstunet. Til slutt var det utdeling av kursbevis fra generalsekretær i Fortidsminneforeningen; Ola Fjeldheim.

Vi er svært fornøyd med den flotte og innholdsrike uken. Det er imponerende å se unge mennesker med en slik dedikasjon og interesse for å erverve ny kunnskap og innsikt i tradisjonshåndverk. Vi er glade for å bli kjent med neste generasjon av bygningsvernere.

grindverk     torbjørn

En stor takk må rettes til Sparebankstiftelsen DNB som gjør det mulig for Fortidsminneforeningen å arrangere workshop for unge håndverkere. Vi vil også takke vår samarbeidspartner Bergen Bymuseum. Uten dere ville dette ikke blitt det samme. En stor takk må også gå til Fortidsminneforeningens fylkesavdeling Hordaland, som tok hele gjengen imot med åpne armer.

Ønsker du også å delta på Workshop?  Les mer og send inn søknad og CV.

Presseoppslag fra Workshop 2018: 

Workshop02

Workshop02