ELSTERGÅRDEN

En unik 1700-talls bygård fra Drammen

Elstergården er typisk for en mellomstor bygård for 300 år siden. Den lå opprinnelig i Tollbugata 20 i Drammen, og var antakelig det yngste av en rekke 1600-talls hus i Tollbugata. Bygningen er unik, som det ene av to gjenværende bygg i Norge som har et laftet karnapp. Slike karnapp var vanlige i mange handelsgårder fra 1600- og 1700-tallet. Den har sitt navn etter Elsterfamilien, som eide gården på en stor del av 1700-tallet.
spiraltoppen, Drammen, 3016

Drammen, Buskerud (Viken)

I Fortidsminneforeningens eie siden 1984

Karnapp til besvær. Etter midten av 1600-tallet skyter utviklingen av Drammen som by og handelsplass fart, og det bygges en rekke handelsgårder langs elva. Bygårdene lå skulder ved skulder, og huset Drammens handelsvirksomhet. Typisk for gårdene var en utkraget overetasje mot gaten, og en svalgang på baksiden som inngang til rommene i andre etasje. Inspirert av europeisk byggeskikk ble karnapper bygget mot gaten, kanskje for å tiltrekke seg kunder. Karnappene gjorde de smale gatene mindre framkommelige, og i 1745 ble det forbudt å bygge karnapp.

Revet, men reddet. Elstergården, som også hadde vært kjøpmannsgård, bakeri og konditori, ble revet i 1984. Et aktivt frivillig engasjement og Fortidsminneforeningens innsats gjorde at den ble reddet for ettertiden. Foreningen forsøkte å få bygården satt opp igjen i et passende bymiljø, men løsningen ble at den i 1993 ble gjenreist ved inngangen til Drammens museums friluftsavdeling på Bragernesåsen. Den fikk sin plass ved porten inn til friluftsmuseet. I Elstergården har Buskerudavdelingen av Fortidsminneforeningen sine lokaler, med en barnehage som nærmeste nabo.

Opplevelser i området: Kjøreturen i den helt spesielle tunellen Spiralen opp til Bragernesåsen og Elstergården er en opplevelse i seg selv. Drammen og omegn har museer og attraksjoner av mange slag. – Drammen museum, Berger tekstilmuseum, Buskerud kunstsenter, Blaafargeverket, Fossesholm Herregård. Turen er heller ikke lang til Kongsberg og Numedalen med sine middelalderbygg og stavkirker. Der finner man to av Fortidsminneforeningens åtte stavkirker: Nore og Uvdal.