ELVEBAKKEN

Et sjøsamisk kulturminne i Balsfjord

I Balsfjords mektige natur ligger Elvebakken. Et intakt, fredet sjøsamisk gårdsanlegg med hovedhus, fjøs, verksted, sommerfjøs og naust. Familien på gården levde etter sjøsamiske tradisjoner med alle de kunnskaper, tilpassinger og arbeidsinnsats som det krevde. Elvebakken – Gáhttelas – betyr «det vernede» og stedet ble omtalt som «her under fjellet».
Seljenesveien 1501, Nordkjosbotten , 9040

Nordkjosbotten, Troms og Finnmark 

I Fortidsminneforeningens eie siden 2003

Fra gammer til bygninger. De første husene på gården var gammer. Hovedhusets tømmerkjerne ble kjøpt på Laksvatn i 1918, og ble gjenreist i 1922. Før dette bodde familien hos besteforeldrene på nabotomta, etterfulgt av en periode der familien på fem bodde i den gamle skjåen. Hovedhuset har to rom og soveloft, er utvendig panelt og okermalt. Av andre hus er der laftet langfjøs fra 1920-tallet – også kalt vinterfjøsen, sommerfjøs fra 1912, to skjåer, brønnhus for kjøling av melk i bekken og naust ved fjæra. Flere av husene var kjøpt brukt, tatt ned og fraktet til gårds for gjenreisning. Årets ulike tider hadde sine gjøremål, og jordbruk og fiske ble kombinert. Det var et dyrehold med ku og sau på gården. Far og sønn deltok på Vinterfinnmarkfiske og Lofotfiske, og den grønne reisekista de hadde med seg står der fortsatt. Før de reiste ble det bakt brød og lefse, og maten ble oppbevart i den lufttette kista. De reiste fra gården i mars og var borte et par måneder, til våronna skulle tas.

Bebodd til tusenårsskiftet. I 2000 ble gården fraflyttet og hus med innbo ble testamentert til Fortidsminneforeningen av siste beboer, Peder Jeremias Hansen. Han og søsteren Ingrid Hansen bodde sammen der som pensjonister.

Opplevelser i området: Den mektige nordnorske naturen tiltrekker seg mange turister, sommer som vinter. Nordlyssafari, turopplevelser på fjell og på hav, hundeslede, hvalsafari, matopplevelser og mye mer. Visitnorway.no 

Kilde: «Her under fjellet» - Om livet på Elvebakken, Balsfjord på 1900-tallet. Siri Johnsen. Fortidsminneforeningen Troms avdeling. 2000.