GARNISONSYKEHUSET

Et møte med norsk sykehus- og forsvarshistorie

Garnisonssykehuset i Stavern er en spennende del av norsk sykehus- og forsvarshistorie, og er et av landets eldste bevarte sykehus. Bygningen ble oppført i tidsriktig barokkstil i årene 1787 til 1790 og var i sin tid et stort sykehus med moderne planløsninger. Rundt 1800 var dette sykehuset for hele Vestfold og deler av Telemark med både sivile og militære pasienter. Det skal ha arbeidet minst syv kirurger på sykehuset til det ble nedlagt i 1812.

OM ATTRAKSJONEN

Johan Ohlsens gate 8, Stavern , 3290

Stavern, Vestfold (Vestfold og Telemark)

I Fortidsminneforeningens eie siden 2015.

Det militære kulturmiljøet. De fleste militære anleggene ble oppført innenfor vollene, mens kirken, boligkvarterene, bakeriet og enkelte andre bygninger ble oppført utenfor selve festningsområdet i en rutenett-formet byplan gruppert rundt et sentralt torg. Garnisonsykehuset ligger utenfor marinebasen Fredriksverns voller og er en del av boligkvarterene som omkranser det såkalte” Pumpetorget” i Stavern. Bygningen har samme hovedform som bygningene i boligkvarterene, en rektangulær to-etasjes bygning med helvalmet, bratt tak. Det ble opprinnelig oppført i mur med mellom synlig bindingsverk i tre, men har i dag panelkledning. Garnisonssykehuset utgjør en integrert del av det opprinnelige militære kulturminnemiljøet i Stavern.

Opplevelser i området: Garnisonsykehuset er en del av det kulturhistoriske miljøet på Fredriksvern. Stavern med omegn har en mengde aktiviteter for besøkende. Visitstavern.no