Nordgrenda 75, Melhus, 7224

GAMMELHUSA OPPI GRØSETA

Melhus, Trøndelag

Gården består av våningshus, fjøs, låve og to bur. Grøset har en lang historie tilbake til middelalderen. Husene som står i dag er bygget på første del av 1700-1800-tallet. 
Prosjektet er det siste restaureringsarbeidet på den over 200 år gamle gården, frem til vedlikeholdsnivå, med restaurering av de siste 14 vinduer på Låna og 3 vinduer i det store stabburet.

Kulturminner for allmennheten:
Stedet ligger i yndet turområde.

Kompetanseoverføring:

Det planlegges en workshop for 25 elever fra ungdomsskolen med en eller to skoledager på Grøset. De får generell undervisning om bygningshistorie, kulturhistorie, bygningsvern, med utgangspunkt i tunet og husene på Grøset.
Elevene får arbeide i grupper med 3 – 4 stasjoner, med grindsag, kapping og høvling.

Det skal også arrangeres åpen visningsdag underveis i arbeidene. 

LES OM FLERE PROSJEKTER