OLAVSSTØTTEN PÅ STIKLESTAD

Til minne om Olav den hellige

Denne Støtte er reist År 1805 til Minde om Kong Olaf Haraldssøn kallet den hellige som faldt i Slaget ved Stiklestad den 29de Juli 1030» er innskripsjonen på nåværende Olavsstøtte, reist i 1807 til minne om slaget på Stiklestadsletten der kong Olav Haraldsson ble drept. Helgenkongen og slagstedet Stiklestad har en sentral plass i norsk historie, og aktualiseres årlig gjennom oppsetningen «Spelet om Heilag Olav» som en del av Olsokdagene ved Stiklestad nasjonale kultursenter.
Stiklestad allé 350, Verdal, 7656

Verdal, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1856

Flere minnesmerker og historier. Allerede i middelalderen skal det ha stått et trekors til minne om Olav den hellige på dette høydedraget sørøst for Stiklestad kirke. Nåværende Olavstøtte (1807) ble reist på initiativ av stiftsmann Adler, som selv bekostet monumentet som ble utført i Danmark. Det ble hugget av professor Nicolai Dajon ved Kunstakademiet etter tegninger av Ole von Lyng fra Verdal. Det første steinmonumentet på stedet ble reist i 1710, bekostet av offiser Johan von Lemfort og hans hustru. Lenge sto den nye Olavsstøtten side om side med Lemfortstøtten. Monumentet reist i 1807, hadde på samme måte som det gamle monumentet et jernkors på toppen.

  1. verdenskrig og Olavsstøtten. I 1944 ville Nasjonal Samling bygge sitt eget monument på stedet, til tross for kraftige protester fra Fortidsminneforeningen. Vidkun Quisling avduket NS-monumentet, som blant annet besto av en ca. ni meter høy bauta dekorert med et solkors. Etter frigjøringen ble anlegget ødelagt. Bautaen ble veltet og brukket i deler, og solkorset ble meislet bort. Så ble den gravd ned, mens Olavsstøtten ble satt opp igjen. Stedet har dermed en dobbel symbolkraft, knyttet både til Olav den hellige og annen verdenskrig.

Opplevelser i området: Stiklestad nasjonale kultursenter formidler politiske, kulturelle og åndelig dimensjoner ved olavsarven. I dette inngår helårlig middelalderformidling, Spelet om heilag Olav, utstillinger, skoletjeneste og kulturhusvirksomhet sammen med et stort folkemuseumsområde med 30 antikvariske bygninger. Stiklestad er en viktig stopp på en historisk reise i Trøndelag. 

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994/ww.stiklestad.no (8.august 2018)