KYRKJESTUGU PÅ TORPO

Fra kirkestue til spelemannens hjem - tur/retur

Kyrkjestugu ved Torpo stavkirke er antakelig fra rundt 1800, og ble brukt som samlingssted og varmestue for langveisfarende kirkegjengere. Den ble overflødig da det ble bygget ny kirke i bygda, ble solgt til den unge småbrukeren og spelemannen «Dekkjin» - og bygd opp igjen som hans bolig gjennom mer enn 70 år. Før Kyrkjestugu i 1982 igjen «kom hjem» med ildsjelers innsats.
Torpovegen 519, Torpo, 3579

Torpo, Buskerud (Viken)

I Fortidsminneforeningens eie siden 1974.

Fra familiehjem til kirkestue. På plassen Dekko ble stua satt opp igjen som våningshus, og innredet etter tradisjonen for en Hallingstue med tre-roms «akershusisk» planløsning mens den som kirkestue hadde ett rom. Nye vinduer med seks fag ble satt inn, men ett av de gamle fra tida som kirkestue ble tatt vare på. «Dekkjin» bodde nesten 70 år i denne stua, og på det meste huset den lille stua 13 mennesker. Den var i dårlig forfatning da foreningen ble oppmerksom på den i 1970. Etter en rekke dugnader og stor innsats, stod stua igjen oppført ved siden av kirkene på Torpo i 1982. I arbeidet med gjenreisningen hadde foreningens medlemmer, frivillige og elever ved yrkesfaglinjen på Ål gjort en stor innsats etter at grunneiere ga den en høvelig tomt ved kirka.


Opplevelser i området. Nærmeste nabo er Torpo stavkirke, også i Fortidsminneforeningens eie. Ål og Hallingdal har rike friluftsmuligheter sommer som vinter, kunst og kulturtilbud. Visitnorway.no 

Kilder: www.stavechurch.com/  «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994