TAUTRA KLOSTERRUIN

Klosterruinen på Frosta som ble Fortidsminneforeningens første eiendom

Tautra kloster ble anlagt som et cistercienserkloster i 1207, som et datterkloster av Lyse ved Bergen. Cistercienserordenen anla sine klostre på avsidesliggende og naturskjønne områder, og på Frosta fant de et frodig område i tråd med deres idealer. Tautra kloster kom i Fortidsminneforeningens eie i 1846, som den første av Fortidsminneforeningens eiendommer etter at foreningen ble stiftet i 1844.
Klostergårdsvegen , Tautra, 7633

Tautra, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1846

Restene etter klosterkirken består. Den eneste av klosterets bygninger som står tilbake, er restene av klosterkirken. Kirken var i sin tid et mektig byggverk med utvendige mål med lengde på rundt 36,5 m og bredde 13,5 m, og en antatt mønehøyde på ca. 14 m. Kirkerommet hadde ikke hvelv, men åpne takstoler, og mange vinduer som må ha gitt et lyst inntrykk. I vestgavlen er muren bevart i en høyde på 12 meter, og viser en høyreist kirke med en gotisk karakter. En regional forløper til Tautra kloster er Munkeby kloster i Levanger, som også er i Fortidsminneforeningens eie. Klosteranlegget har opprinnelig bestått av flere bygninger, trolig i tre, på sørsiden av klosterkirken.

Dyktige munker har satt spor etter seg. Cistercienserordenen munker var kjent som dyktige jordbrukere og hagedyrkere, noe som floraen på Tautra ennå viser spor av. Gamle fortegnelser viser at klosteret drev fiske i den fiskerike fjorden, og gårdsbruk med stor husdyrbesetning som det lå godt til rette for med det gode klimaet. Oversikt over matbeholdningene viser at munkene levde godt. Det finnes ellers opplysninger som viser omfattende handel med salg av klosterets overskudd av produkter. Fra å være et velstående kloster med høyt ansette abbeder, ble anlegget etter hvert sterkt ødelagt og redusert. Klosteret ble nedlagt i 1537, da klostervesenet ble avskaffet i Danmark og Norge i forbindelse med reformasjonen.

Opplevelser i området. Tautra er ei frodig øy i Trondheimsfjorden i Frosta kommune. Tautra er et fredet naturreservat og våtmarksområde med et svært rikt fugleliv. Ved Tautra klosterruin ligger Klostergården med overnatting og servering, og på øya ligger også Mariaklosteret. Frosta-området byr på gode muligheter for turer til fots og på sykkel, fiske og friluftsopplevelser. Her er Frostatinget med bautasteiner, Logtun kirke, som også er i Fortidsminneforeningens eie og mye mer.  

Det er også verdt å legge turen til Fortidsminneforeningens mange eiendommer i denne delen av Trøndelag: Reins kloster, Munkeby, Steinvikholm slott, Logtun kirke, Hustad kirke, Sakshaug gamle kirke og Olavsstøtten på Stiklestad

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994. Øystein Ekroll 2003: Munkeby-Tautra. Cisterciensernes klosterruiner i Trøndelag. Fortidsminneforeningen, Den trønderske avdeling. Klosteranlegg i Norge. En oversikt. Fortidsminneforeningen nr. 68, 1987