Hva skjer når en kunstner slår seg til i klosterruiner fra 1200-tallet?

Publisert 17.03.2022

Utstillingsåpning 9. april

9. april åpner utstilling med grafiker Anine Hansen på Klostergården på Tautra. Utstillingen er et resultat av kunstnerens gjesteopphold ved klosterruinene på Tautra og Munkeby i 2021.

Hansens gjesteopphold er det andre i rekken, som resultat av Fortidsminneforeningens ønske om et samarbeid på tvers av kulturuttrykk for å skape en ny arena for formidling av vår kulturarv. Vi har bevisst satset på unge stemmer i kunsten. 

Utstillingen

Sommeren 2021 inviterte Fortidsminneforeningen Den trønderske avdeling grafiker Anine Hansen til gjesteopphold i tilknytning til våre eiendommer. 9. april kl. 13.00 åpner en utstilling med verk produsert av Hansen etter oppholdet.

Anine Hansen hadde opphold ved Klostergården på Tautra og Munkeby herberge de første ukene i juni 2021.Hansen deltok også på tidebønner i Mariaklosteret på Tautra. Resultatet av oppholdet kan nå oppleves i utstillingen Anine Hansen – gjestekunstner Tautra/Munkeby 2021 på Klostergården på Tautra sommeren 2022.

Selve utstillingen henger i glasshuset i tilknytning til butikken og er en salgsutstilling. Den blir hengende ut september 2022.

Kunstneren

Anine Hansen er en ung og prisbelønnet grafiker med base i Trøndelag. Hun jobber med tradisjonell trykketeknikk og er opptatt av bærekraft og kultur. Hansen har tidligere blant annet samarbeidet med det innovative bevaringsprosjektet Skolo på Helgenlandskysten, hvor Hansen laget motiv med inspirasjon fra kystlivet. Hansens uttrykk er lekent og noe surrealistisk, og hun finner inspirasjon i relasjoner mellom mennesker, natur og det indre følelseslivet.

Anine beskriver selv opplevelse hun hadde slik: «Det har vært en utrolig flott og lærerik opplevelse å få være på gjesteopphold ved klosterruinene på Tautra og på Munkeby. Jeg føler meg veldig inspirert og jobber nå med å oversette alle inntrykk og ny kunnskap til grafiske arbeider. Teknikkene linosnitt og collografi vil benyttes gjennomgående og jeg vil trykke alt for hånd og med hjelp av trykkpresse i begrensede opplag. Motiver fra både ruinen som den står nå, i tillegg til historiske referanser til cisterciensermunkenes praksis og levevis vil stå i sentrum av verkene. Jeg ønsker å framprovosere i observatøren en undring over opprinnelsen til disse stedene og en glede over at de fremdeles kan besøkes.»

Utstillingen åpner 9. april kl 1300 med enkel servering, og blir stående ut september.

For mer informasjon om prosjektet og utstillingen, kontakt Merethe Skjelfjord Kristiansen, daglig leder Den trønderske avdeling.  

Utfyllende tekst om utstillingen