ORDFØRERSKAP OG HOVEDSTYRE

Ordførerskapet

Trygve Bragstad

Ordfører representantskapet


trybr@online.no
934 94 044

Eli Sofie Thorne

Varaordfører representantskapet


fien@hotmail.no
907 25 684

Hovedstyret

Trude Knutzen Knagenhjelm

Styreleder


trude.knutzen@gmail.com
915 56 522

Ole Jakob Holt

Nestleder


ole.holt@frisurf.no
915 31 120

Eline Holdø

Styremedlem


eline.holdo@gmail.com
950 66 360

Elisabeth Erke

Styremedlem


elisabeth.erke@gmail.com
411 64 145

Helge Skinnes ¨

Styremedlem


kongsberg@fortidsminneforeningen.no
90193148

Anne Marit Noraker '

1. vara


Anne.Marit.Noraker@valdres.museum.no
911 03 969

Helge Roar Dalen

2. vara


hr-dalen@online.no

Ketil Thu

3. vara


ketil.thu@lyse.net