VÅRE PUBLIKASJONER

Vi gir ut medlemsmagasinet Fortidsvern fire ganger i året og den vitenskapelige publikasjonen Årboken i desember. Øvrige publikasjoner er Redd et hus! Håndbok i lokalt kulturminnevern, Gode Råd-serien og andre temahefter.

Send oss en e-post om du ønsker en utgivelse tilsendt. Alle utgivelser er gratis bortsett fra Gode råd-heftene som koster kr 80 (kr 100 for ikke-medlemmer) og Årboken som koster kr 350 (kr 400 for ikke-medlemmer).