LYS I GAMLE HUS

Bygningsvern og gjenbruk

Norge har over 200 000 tomme bygg. Fortidsminneforeningen mener ødehus i norske bygder og grender bør settes i stand og fylles med nytt liv og har satt i gang pilotprosjektet Lys i Gamle Hus.

Lys i Gamle Hus er Fortidsminneforeningens prosjekt for bygningsvern og gjenbruk, der hus som står tomme og forfaller kan få ny bruk eller ombruk gjennom istandsetting. Målet er tilflytting, økt bolyst og klimavennlig gjenbruk av bygningsmassen vi allerede har. Lys i Gamle Hus skal være en møteplass for huseiere, husletere og alle som vil at gamle hus skal tas vare på og brukes.

Pilotprosjektet

Lys i Gamle Hus har som målsetning at tomme og forlatte hus i distrikts-Norge skal settes i stand og fylles med folk og liv. Pilotprosjektet startet i 2022 og skal gå over tre år.

  • Våre pilotkommuner er Heim i Trøndelag, Kvitsøy i Rogaland, Rollag i Viken, Sør-Aurdal i Innlandet og Vinje i Vestfold og Telemark. Hver kommune har sin egen prosjektleder som jobber for Lys i Gamle Hus lokalt,
  • Pilotprosjektet støttes økonomisk av Riksantikvaren og Bergesensstiftelsen.
  • En ressursgruppe er opprettet, med representanter fra prosjektets samarbeidspartnere KS, Distriktssenteret, Husbanken, NTNU og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Lysdugnad 14. desember

Lys i Gamle Hus er på sosiale medier og kan følges på Facebook og Instagram. Prosjektet står også bak en årlig lysdugnad den 14. desember. La det skinne fra et gammelt hus du bryr deg om, og del gjerne bilder på sosiale medier med emneknaggen #lysigamlehus

Er du eier av et gammelt hus eller en plass som nå står ute av bruk og lurer på hva som skal til for at dette kan komme i bruk igjen? Send oss en henvendelse!

Kontakt Lys i Gamle Hus

Registrer deg som husleter 

Følg oss på Facebook

Følg oss på Instagram