fbpx

Fortidsminneforeningens hovedkontor

Foreningens mål er å være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet.

Vi kjemper for at verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på for ettertiden.

Fortidsminneforeningen bryr seg om alle kulturminner, men har en spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer. Noen tror at kulturminner må være forferdelig gamle for å bli verdifulle. Slik er det ikke, selv om vi selvfølgelig holder de fleste av de eldste kulturminnene våre for å være svært verdifulle. De siste årene har man for eksempel blitt svært klar over hvor betydningsfullt det er å ta vare på modernismens kulturminner - det vi kaller "funkis".

På dette nettstedet finner du mye informasjon om Fortidsminneforeningen og kulturminnevernet. Vi presenterer vår organisasjon, våre eiendommer, våre publikumsarrangementer og våre informasjonstiltak.

I tillegg har vi en nyhetstjeneste som gir et bilde av hva som skjer med kulturminner og museer rundt om i landet fra uke til uke.