KONTAKT OSS

Foreningens hovedkontor ligger i Magistratgården i Kvadraturen i Oslo. Flere av våre ansatte har hjemmekontor deler av uken, ta derfor kontakt for å avtale besøk i forkant. Sentralbordet er åpent mandag til fredag kl. 10 til 14.

Oversikten viser ansatte i hovedadministrasjonen og avdelingene. Øvrige kontaktpersoner/tillitsvalgte, se Avdelinger og lokallag.

Besøks- og postadresse: Dronningens gate 11, 0152 Oslo
Sentralbord: 23 31 70 70
E-post: post@fortidsminneforeningen.no

Hovedadministrasjonen

Sentralbord

Man. - fre. kl. 10 - 14


post@fortidsminneforeningen.no
23 31 70 70

Ola Harald Fjeldheim

Generalsekretær


ola@fortidsminneforeningen.no
918 84 386

Ingeborg Ekre

Økonomiansvarlig


ingeborg@fortidsminneforeningen.no
482 19 516

Espen Ophaug

Organisasjonssjef


espen@fortidsminneforeningen.no
952 08 619

Ingunn Emdal

Organisasjonsrådgiver


ingunn@fortidsminneforeningen.no
482 18 156

Theodor Geelmuyden

Organisasjonssekretær


theodor@fortidsminneforeningen.no
988 51 202

Bo Alexander Granbo

Myndighetskontakt


bo@fortidsminneforeningen.no
417 83 835

Ivar Moe

Ansvarlig redaktør


ivar@fortidsminneforeningen.no
901 35 046

Linn Willetts Borgen

Rådgiver forskning og fagutvikling


linn@fortidsminneforeningen.no
976 77 288

Trond Rødsmoen

Kommunikasjonsansvarlig


trond@fortidsminneforeningen.no
412 87 974

Merete Winness

Leder, Museum og eiendom


mw@fortidsminneforeningen.no
922 47 962

Astrid Galstad

Rådgiver formidling og publikumsutvikling


astrid@fortidsminneforeningen.no
901 69 336

Kristin Bakken

Rådgiver forvaltning, Museum og eiendom


kb@fortidsminneforeningen.no
959 93 907

Christina Ljosåk Ross

Rådgiver forvaltning, Museum og eiendom (Permisjon 2021)


christina@fortidsminneforeningen.no
934 52 160

Cathrine Lillo-Stenberg

Rådgiver eiendomsutvikling


cathrine@fortidsminneforeningen.no
993 09 260

Mathilde Sprovin

Leder, Avdeling bygningsvern


mathilde@fortidsminneforeningen.no
481 02 349

Hedda Skagen Paulson

Avdeling bygningsvern (Permisjon 2021)


hedda@fortidsminneforeningen.no
481 28 885

Christine Sundbø

Avdeling bygningsvern


christine@fortidsminneforeningen.no
922 53 647

Lars Erik Haugen

Avdeling bygningsvern


larserik@fortidsminneforeningen.no
918 50 312

Joakim Rehaug Roth

Avdeling bygningsvern


joakim@fortidsminneforeningen.no
485 03 314

Noah Vagle

Avdeling bygningsvern


noah@fortidsminneforeningen.no
413 33 191

Bianca Wessel -

Prosjektleder Lys i gamle hus


lysigamlehus@fortidsminneforeningen.no
936 58 859

Oslo og Akershus avdeling

Anne Aarvig Falster

Bygningsvernkonsulent


bvs@fortidsminneforeningen.no
416 36 459

Mari Aas Finne

Vernesaksansvarlig


aku@fortidsminneforeningen.no

Sogn og Fjordane avdeling

Tanna Gjeraker

Daglig leder, Borgund stavkirke


borgund@fortidsminneforeningen.no
90792319

Ingebjørg Njøs Storvik

Daglig leder, Urnes stavkirke


urnes@fortidsminneforeningen.no
90186545

Alexander Rauboti

Prosjektansvarlig, Lillingstonheimen


lillingston@fortidsminneforeningen.no
92259072

Hordaland avdeling

Ida Pettersen

Daglig leder


hordaland@fortidsminneforeningen.no
904 10 996

Den trønderske avdeling

Merethe Skjelfjord Kristiansen

Daglig leder


dentronderske@fortidsminneforeningen.no
959 35 568

Buskerud avdeling

Jorunn Wiik -

Ansvarlig besøksdrift, stavkirkene Nore, Uvdal og Torpo


buskerud@fortidsminneforeningen.no
909 38 198

Møre og Romsdal avdeling

Ann-Kristin Sørvik

Driftsansvarlig, Kvernes stavkirke


95181111