GI ET BIDRAG

Gi foreningen en gave og styrk oss i arbeidet med å ta vare på verdifulle kulturminner og kulturmiljøer for ettertiden.

Du kan gi mellom 500 og 25 000 kroner i gave til Fortidsminneforeningen og kreve fradrag for beløpet på skattemeldingen (selvangivelsen) for inneværende år. Man velger selv om gaven skal rapporteres for skattefradrag. For å få skattefradraget må vi ha navn, adresse og fødselsnummer fra deg for å kunne rapportere gaven til skattemyndighetene. Hvis vi allerede har denne informasjonen fra tidligere år, rapporterer vi betalt gave til skattedirektoratet og gavebeløpet vil automatisk komme med på skattemeldingen din. Fødselsnummer kan oppgis på bankgiroen eller til hovedkontoret på telefon 23 31 70 70 eller med e-post.

Gaver kan øremerkes en av foreningens avdelinger eller særskilt formål om ønskelig. Innbetalingen må imidlertid skje til Fortidsminneforeningen sentralt, dette av hensyn til rapporteringen av skattefradrag.

BETAL MED VIPPS: søk opp Fortidsminneforeningen nr 110484 (husk å kontakte oss for å oppgi fødselsnummeret ditt)

Er du på mobilen, klikk her for VIPPS

BETAL TIL BANKKONTO: 6011.05.27651


For å få skattefradrag, er det følgende som gjelder:

1. Man kan bruke Vipps, nettbank eller bankgiro. Fortidsminneforeningens bankgironummer 6011.05.27651. 

2. Gir du som privatperson, må du oppgi navn, adresse og ditt fødselsnummer (11 siffer) til oss om gaven skal innberettes for skattefradrag.

3. Hvis det er et aksjeselskap (eller tilsvarende selskap skattemessig) som gir gaven, må det oppgis organisasjonsnummer (9 siffer). Privatpersoner som driver næring (enkeltpersonsforetak) får ikke skattefradrag dersom de oppgir organisasjonsnummer, her trenger vi personnummer.

4. Hvis du ikke oppgir organisasjonsnummer eller personnummer, vil vi automatisk regne med at du ikke er interessert i skattefradraget.

Hva skjer med årsoppgaven? 
I januar vil givere som har oppgitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer (samt postadresse) på korrekt måte få tilsendt en årsoppgave for foregående år med oversikt over hvilke opplysninger som er sendt til skattedirektoratet.

Takk for din gave! 

Mer informasjon om ordningen med skattefradrag finner du på skatteetatens nettsider: Gaver til frivillige organisasjoner