HVA SKJER?

Kalender for arrangementer, kurs og andre aktiviteter i regi av Fortidsminneforeningen og våre samarbeidspartnere.

NONNESETER KLOSTER OG SØLVVAREFABRIKKEN I BERGEN: KAN VI RIVE FOR Å BEVARE?

Potetkjellerforedrag på Vøienvolden gård, Oslo. Restene av Nonneseter kloster, som ble oppført i Bergen på 1100- og 1200-tallet og eies av Fortidsminneforeningen, er sentralt i en diskusjon om en skal rive industribygninger fra slutten av 1800-tallet for å gjøre klosteret mer synlig.

 • Når: 08.02.2023
 • Hvor: Maridalsveien 120, 0461, Oslo

POTETKJELLERFOREDRAG OM GALLERI OSLO

Fortidsminneforeningen ønsker å sette søkelyset på arkitektur fra 1980- og 90-tallet. Et eksempel er Galleri Oslo som ble tegnet av LPO arkitekter. At galleriet flere ganger både er kåret til Oslos styggeste bygning og er planlagt revet, betyr ikke at det ikke kan ha tidstypiske kvaliteter som burde interessere kulturminnevernet.

 • Når: 15.02.2023
 • Hvor: Maridalsveien 120, 0461, Oslo

ÅRSMØTE I BERGEN LOKALLAG

Velkommen til årsmøte i Bergen lokallag i Stranges Stiftelse 28. februar.

 • Når: 28.02.2023

ALTERSKAP OG ALTERTAVLER FRA PERIODEN C.1450-1650

Med utgangspunkt i altertavlen i Vestfossen, vil Ragnhild M. Bø i dette foredraget fortelle mer om alterskap og altertavler fra perioden c.1450-1650 gjennom å belyse eksempler på import og lokal tilvirking, materialbruk og gjenbruk, og altertavlenes billedlige innhold.

 • Når: 08.03.2023
 • Hvor: Maridalsveien 120, 0461, Oslo

KURS I VINDUSRESTAURERING FOR HÅNDVERKERE I VESTFOLD 17. -18. MARS

Vestfold og Telemark bygningsverntjeneste arrangerer i samarbeid med Fortidsminneforeningen kurs i vindusrestaurering 17.-18. mars. Målgruppen for dette kurset er håndverkere fra Vestfold og skal gi deltagerne grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av gamle vinduer.

 • Når: 17.03.2023
 • Hvor: Johan Ohlsensgate 8, 3290 , Stavern

RESTAURERING AV GAMLE VINDAUGER

Sogn lokallag inviterer til kurs i restaurering av vindauger i «Gamlebanken» på Lærdalsøyri helga 25. og 26. mars.

 • Når: 25.03.2023

KURS I STOLPVERKSKONSTRUKSJON

Med elever fra Lillehammer VGS

 • Når: 11.04.2023

PERLE UNDER RESTAURERING PÅ GAMLE HVAM I NES

Svalgangsbygningen på Gamle Hvam i Nes er en av de viktigste tømmerbygningene på Romerike. Arkitekt Arnstein Arneberg ledet restaureringen av bygningen i årene 1913 til 1916. Nå er den i så dårlig tilstand at en omfattende istandsetting pågår. Viken fylkeskommune eier den fredete bygningen som antakelig ble bygd i 1728. Museene i Akershus/Akershus bygningsvernsenter står for restaureringen.

 • Når: 03.05.2023
 • Hvor: Gamle Hvam museum, Hvamsvegen 26, 2165, Hvam

KURS I STAVKONSTRUKSJON OG TAKTEKKING

Velkommen til 5 dagers kurs. Vi søker 25 unge håndverkere til bygging av stavløe i Ryfylket. Frist for å søke er 15.mars.

 • Når: 31.05.2023

KURS I LAFTING OG TØRRMURING PÅ KARUSBAKKEN

Kurs i samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt.

 • Når: 30.08.2023

JENTEWORKSHOP 2023

Tverrfaglig workshop kun for jenter

 • Når: 18.09.2023
Vis mer
TIDLIGERE ARRANGEMENTER