TJÆREPROSJEKTET

Fortidsminneforeningen begynte i 2021 med en ny satsning på milebrent tjære. Formålet er å øke produksjonen på tradisjonell tjære som skal gå til vedlikehold av stavkirker og systematisere kunnskap om bruk av milebrent tjære og holdbarhet for overflatebehandlingen.

Fortidsminneforeningen har tildeling av midler fra Riksantikvaren.

Bakgrunnen for prosjektmidlene er at vi mangler betydelige mengder med tjære. I mange år har Fortidsminneforeningen driftet mottak for tjære i den såkalte Tjærebanken. I de senere årene har tilgangen til tradisjonell milebrent tjære minsket, samtidig som behovet for vedlikehold øker. 

Fortidsminneforeningens kartlegging av miljøer for milebrenning viser at det eksisterer få miljøer i Norge i dag hvor det er stabil aktivitet. I og med at tradisjonsbærerne er så få, vil tradisjonen være borte innen få år dersom det ikke blir gjort et krafttak for å holde tradisjonen levende. Fortidsminneforeningen merker behovet for tjære til både stavkirkene, tretak på steinkirker og et større antall andre profane bygninger fra middelalderen. Ved å bevare kunnskapen om milebrenning vil man også bevare den immaterielle kulturarven knyttet til selve milebrenningen og til vedlikeholdet av disse bygningene. Fortidsminneforeningen ønsker å bygge opp et miljø av relativt unge håndverkere som deltar på milebrenning sammen med eldre fagpersoner. På den måten deles kunnskap om milebrenning av tjære, og det vil skapes flere miljøer rundt i landet som kan produsere milebrent tjære.

Med tildelingen fra Riksantikvaren holdt vi kurs for å inspirere og stimulere flere til å brenne tjære. Det første kurset vi arrangererte var i samarbeid med Telemark Fylkeskommune og Guvighaug vikinglag på Nordagutu utenfor Notodden i juli 2022. Les mer om kurset HER

Les mer om hvordan vi bygget milekjele på Nordagutu i mai 2022

Prosjektets del 2:

Når det gjelder systematisering av kunnskap om bruk av milebrent tjære og holdbarhet for overflatebehandlingen, ønsker Fortidsminneforeningen gjennom tjærebreiing på egne kirker å kunne erverve erfaringer gjennom god og systematisk dokumentasjon av tjærekvaliteter, påføring og holdbarhet. Det er tidligere lagt ned et betydelig arbeide med kunnskapsinnhenting både om produksjon og om bruk/påføring av milebrent tjære. Arbeidet vil blant annet bygge på Inger Marie Egenbergs forskningsarbeid og erfaringene fra Nordisk forum for tretjære 2017-2020.

Fortidsminneforeningen gjennom prosjektet i 2024 arrangere:

  • Kurs i milebrenning på Hamar 29. august - 3. september
  • Tjærekonferanse i samarbeid med Maihaugen på Lillehammer .1 - 3. september
  • Kurs i påføring av tjære høsten 2024

Fortidsminneforeningen retter en stor takk til Riksantikvaren for muligheten til å ta dette ansvaret på vegne av det norske kulturminnevernet.

 

Spørsmål om tjæreprosjektet?
Send meg en henvendelse!

Lars Erik Haugen

Avdeling bygningsvern


larserik@fortidsminneforeningen.no
918 50 312

HVA SKJER?


AKTUELT