Call for papers tjære

Publisert 07.02.2024

Invitasjon til Call for papers - Tjærekonferansen 2024

Det inviteres med dette til å bidra til Tjærekonferansen 2024 som arrangeres i samarbeid med Riksantikvaren, Maihaugen, Det nordiske tjærenettverket (NTN) og Fortidsminneforeningen. Konferansen sikter til å være en arena for deling av kunnskap rundt tjære på tvers av landegrensene i Norden. 

Dette er en utlysning for faglige bidrag om tjære til konferansen. Send inn abstract (max 300 ord) til larserik@fortidsminneforeningen.no 

FRIST: 10. mars

Konferansen vil finne sted på Maihaugen på Lillehammer.
Konferansen ønsker tverrfaglige tjærerelaterte bidrag fra hele Norden. Tematikken for konferansen vil omhandle alt fra ulik fremstilling av tjære, produksjon og påføring. Konferansen vil foregå på norsk/skandinavisk.

Vi inviterer med dette innlegg/presentasjoner basert på empiri fra hele Norden. Konferansen vil ha en god balanse mellom teoretisk og praktisk kunnskap. 

Eksempler på temaer/felter vi ønsker å få dekket er:

  • Håndverksfaglige perspektiver (produksjon og påføring av tjære)
  • Arkeologi (båter og vikingskip, registrering av miletufter og myrmiler)
  • Konservering (middelalder, bygg og gjenstander)
  • Historie (litterære og grafiske kilder)
  • Kulturminnefaglige- og museologiske perspektiver
  • Materialforskning (overflatebehandling / treverk, egenskaper)
  • Teknologi (Pyrolyse, industriell teknologi)
  • Klima (Skogdrift, utslipp, giftige stoffer)

Vi ønsker oss innlegg på mellom 15 og 30 minutter. Sammendrag/abstracts bør være på 300–500 ord. Vi er åpne for presentasjoner som tar i bruk ulike virkemidler (også praktiske presentasjoner). Bidrag fra pågående forskningsprosjekter er velkomne, samt bidrag fra utøvere som arbeider i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Vi oppfordrer spesielt masterstudenter til å sende inn forslag til bidrag, selv om du er tidlig i prosessen. Konferansen en fin møteplass for å få innspill til problemstillinger innen feltet og knytte kontakt med miljøene.

I 2022 fant konferansen for det Nordiske tjærenettverket sted på Åland
Det var en solid deltakelse fra hele Norden. Målgruppen for treffet er produsenter, distributører, håndverkere, antikvariske myndigheter, øvrige aktører innen kulturmiljøforvalting, og alle andre med interesse for tjære.

Våre samarbeidspartnere: Maihaugen, Riksantikvaren, Studieforbundet Kultur og Tradisjon

Lars Erik Haugen

Avdeling bygningsvern


larserik@fortidsminneforeningen.no
918 50 312

HVA SKJER?