Nettbutikk

Velkommen til Fortidsminneforeningens digitale krambu. Alle kjøp støtter vårt arbeid for bevaring av bygningsarven.

Her kan du kan du kjøpe bøker, faghefter og andre produkter tilknyttet Fortidsminneforeningen. Medlemskap gir rabatt. For å benytte deg av dette logger du deg inn med epostadresse og medlemsnummer. Trenger du hjelp til å finne ditt medlemsnummer ta kontakt på post@fortidsminneforeningen.no eller ring 23 31 70 70. 

I tillegg kan du kjøpe originalkunst til inntekt for Jorderik på Lillehammer, et verneverdig kunstnerhjem Fortidsminneforeningen i 2019 kjøpte for å redde fra forfall og gi ny bruk. Inntektene fra kunstsalget går i sin helhet til istandsettingsprosjektet. 

Gode Råd-serien Håndverkshefter Bøker Suvenirer Kunst
Logg inn