VÅR SAK

Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse. Vi skal være den ledende frivillige organisasjonen i det norske kulturminnevernet. Våre hovedoppgaver er å forvalte våre historiske eiendommer, arbeide for å styrke tradisjonshåndverket og bygningsvernet, engasjere oss i lokale vernesaker og påvirke kulturminnepolitikken i Norge.

Vi kjemper for at verdifulle kulturminner og kulturmiljøer skal bli tatt vare på for ettertiden. Noen tror at kulturminner må være veldig gamle for å bli verdifulle. Slik er det ikke. Vi bryr oss om kulturminner fra alle tidsepoker, men har en spesiell forkjærlighet for historiske bygninger og bygningsmiljøer.  

Fortidsminneforeningen er en landsomfattende organisasjon basert på frivillige krefter. Foreningens høyeste organ er representantskapet som utnevner et hovedstyre. En generalsekretær leder hovedadministrasjonen i Oslo, mens fylkesavdelinger og lokallag over hele landet står for foreningens samlede aktiviteter. 

Fortidsminneforeningen har norsk navn på bokmål og nynorsk samt navn på kvensk og nord-samisk. På engelsk heter vi National Trust of Norway.