• Medlemskap med fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året. Medlemskapet følger kalender-året, og fornyes ved nyttår uavhengig av når du meldte deg inn.

  Pris: NOK 390.00

 • Hovedmedlemskap i Fortidsminneforeningen med Årbok. Du får også fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern. Medlemskapet følger kalender-året, og fornyes ved nyttår uavhengig av når du meldte deg inn.

  Pris: NOK 490.00 pr år

 • Husstandsmedlemskap gis når et annet medlem av husstanden allerede har et hovedmedlemskap. Medlemskapet følger kalender-året, og fornyes ved nyttår uavhengig av innmeldingsdato.

  Pris: NOK 190.00

 • Kollektivt medlemskap gir en Årbok og fem utgaver av medlemsbladet Fortidsvern. Medlemskapet følger kalender-året, og fornyes ved nyttår uavhengig av innmeldingsdato.

  Pris: NOK 2450.00

 • Livsvarlig medlemskap med en Årbok og fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året.

  Pris: NOK 12250.00

 • Medlemskap for ungdom og studenter til og med året fylte 30. Du får fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året. Medlemskapet følger kalender-året, og fornyes ved nyttår uavhengig av når du meldte deg inn.

  Pris: NOK 190.00

 • Medlemskap for ungdom til og med året du fyller 30. Du får Årboken og fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern. Medlemskapet følger kalender-året, og fornyes ved nyttår uavhengig av innmeldingsdato.

  Pris: NOK 300.00