RØDLISTA

Rødlista er foreningens oversikt over verneverdige hus, kulturmiljøer og andre kulturminner i fare for å bli revet, forfalle eller på annen måte forringes.

Har du forslag til nye kandidater til Rødlista? Send oss en henvendelse.

Bo Alexander Granbo

Myndighetskontakt


bo@fortidsminneforeningen.no
417 83 835

Rødlista

Vis kart
69,647768 18,938665
Alfheimveien 23, Tromsø, 9007
62,6762794 6,6776935
Utsideveien 6, Midsund, 6475
60,582098 11,2709378
Espa stasjon, Espa, 2338
61,992156 10,8860188
Barkald stasjon, Alvdal, 2560
65,4735577 12,2077354
Den gamle brannstasjonen , Brønnøysund, 8900
60,1427676 11,1794646
Dampsaga, Jessheim, 2050
59,9265721 10,7637133
Seilduksgata 30, Oslo, 0556
63,4182134 10,3963419
Elgseter gate 30 B, Trondheim, 7030
60,7942401 11,0879984
Enerhaugvegen 18, Hamar, 2321
60,1944845 5,4627748
Fjellheim, Byvegen, Os, 5200
59,0451633 9,6981896
Gamle Stathelle, Stathelle, 3960
59,4255261 11,3432131
Gautestad stasjon, Rakkestad, 1890
62,086863 6,8697066
Grand Hotell Hellesylt, Hellesylt, 6218
63,4438514 11,618004
Gudå stasjon, Meråker, 7530
59,9272407 10,7781757
Hasleveien 4, Oslo, 0571
59,250794 10,4153767
Holmenveien 2 A, Nøtterøy, 3120
63,4466532 10,4468173
Lade allé, Trondheim, 7041
64,2236442 10,1242461
Ishuset, Roan, 7180
58,4532558 8,7731017
Jomfruholmen, Arendal, 4816
63,4322614 10,4027642
Kjøpmannsgata 36, Trondheim, 7011
58,7193043 9,2264009
Krags gate 54, Risør, 4950
59,6681512 9,6408077
Mauritz Hansens gate 32, Kongsberg, 3617
60,8829415 10,9402667
Nygata 13, Brumunddal, 2380
59,126729 11,3882847
Os alle 2, Halden, 1777
60,792997 11,0789128
Parkgata 31, Hamar, 2317
59,9129449 10,7237875
Cort Adelers gate 30, Oslo, 0251
68,503561 14,8047491
Skolegata 4, Melbu, 8445
64,4659924 11,4970375
Abel Meyers gate 12, Namsos, 7800
58,4275632 8,7088861
Røedstien 23, Nedenes, 4823
63,1079273 7,7390371
Skippergata 9, Kristiansund, 6507
59,5204078 10,7006541
Husjordveien 17, Son, 1555
36,0568663 -96,0014665
, ,
59,7695808 7,4102063
Botn skysstasjon, Botn, 3895
63,3122326 9,8535237
Sæther-tunet, Storgata, Orkanger, 7300
60,8812124 10,9403229
Gammelgata 6, Brumunddal, 2380
63,4212111 10,4010084
Grensen, Trondheim, 7030
59,9055451 10,7895291
Enebakkveien 52, Oslo, 0657
69,6589803 18,9671759
Tromsdalen brannstasjon, Tromsø, 9020
59,9274142 10,7767835
Trondheimsveien 132, Oslo, 0570
62,5610312 6,082226
Vigra kringkaster, Vigra, 6040
59,1339141 9,6434252
Øvre Frednes veg 3, Porsgrunn, 3933
59,9158847 10,7458844
Akersgaten 44, Oslo, 0180
TRUET

ALFHEIM SVØMMEHALL, TROMSØ

Ikonisk "lillebror" til Ishavskatedralen forfaller. Nå er det søkt om fredning.

REDDET

ANTONBUA, MIDSUND

Årelang kamp har hindret riving. Kommunen setter nå fiskemottaket og brygga i stand til ny bruk.

TRUET

APOTEKERGÅRDEN, KIRKENÆR

Den historiske Apotekergården på Kirkenær trues av rivning tross krystallklare advarsler fra kommune…

TRUET

BANEVOKTERBOLIGEN, ESPA STASJON

Blix-tegnet hus fra 1877 skulle rives, men kan reddes dersom etterbruk sikres.

REVET

BARKALD STASJON, ALVDAL

Stasjonen ble i 2019 revet av sikkerhetsgrunner, tross vernekategori 1 i kommunens egen plan.

REDDET

BRANNSTASJONEN, BRØNNØYSUND

Forfallet er kommet langt, men nå blir nå dette signalbygget ved trehusbebyggelsen i Sør-byen istand…

REDDET

DAMPSAGA, JESSHEIM

Eiers forfallspekulasjon til tross: Kommunen krevde antikvarisk istandsetting.

TRUET

DÆLENENGA KLUBBHUS, OSLO

"Østkantens Bislett" fra 1916 må vike plass for ny idrettshall, tross motstand fra Byantikvaren.

REDDET

ELGESETER GATE 30B, TRONDHEIM

Jugend-bygården skulle rives for å gi rom til veitrasé, men ble reddet av Aps nye bypolitikk.

TRUET

ENERHAUGVEGEN 18, HAMAR

Sveitservilla fra 1896 kan bli revet på grunn av forfall Hamar kommune selv er ansvarlig for.

TRUET

FJELLHEIM, OSØYRO

Forsamlingshuset fra 1938 kan bli solgt og revet til fordel for bygging av leiligheter.

TRUET

GAMLE HØLEN SKOLE

Gamle Hølen skole fra 1935 har stått uten nødvendig vedlikehold i flere år og kan bli truet av rivin…

REDDET

GAMLE STATHELLE, BAMBLE

Flere verneverdige hus i bykjernen var rivingstruet av kommunen. Nå settes de i stedet i stand.

TRUET

GAUTESTAD STASJON, RAKKESTAD

En av østre linjes mest autentiske stasjoner fra 1800-tallet er vedtatt revet.

REDDET

GRAND HOTELL HELLESYLT

Fasaden til det 130 år gamle signalbygg fra turismens barndom får i 2020 et løft.

REVET

GUDÅ STASJON, MERÅKERBANEN

Viktig lokalhistorisk markør som vitner om hvordan bygda ble til.

TRUET

HASLEVEIEN 4, 6 OG 8, OSLO

Eiendomsutvikler vil rive trehusrekke fra 1800-tallet for å bygge næringslokaler og leiligheter.

TRUET

HAVEBYEN PÅ TEIE, NØTTERØY

Nøtterø Haveby fra 1923 utsettes for utbyggerpress som truer kulturmiljø og enkeltbygg.

TRUET

HERREGÅRDS-LANDSKAPET PÅ LADE, TRONDHEIM

Fortettingspolitikk er i ferd med å ødelegge et historisk kulturlandskap av nasjonal verdi.

REVET

ISHUSET, ROAN

Autentisk og historisk "kjølelager" fra 1950-tallet hadde ikke noe formelt vern. Mars 2020 ble det r…

TRUET

JOMFRUHOLMEN, ARENDAL

Landemerket og rederboligen fra 1865 i innseilingen til Arendal er vedtatt revet.

REDDET

KJØPMANNSGATA 36, TRONDHEIM

Den siste klassiske kjøpmannsgården i gaten blir stående, fasaden er nå restaurert og Byantikvaren h…

TRUET

KRAGS GATE 54, RUTEBILTOMTA, RISØR

En dominerende og dårlig tilpasset arkitektur kan bli den nye velkomsten til en av Norges best beva…

REDDET

MAURITZ HANSENS GATE 32 OG 34, KONGSBERG

Skoleutbygging truet disse to verneverdige husene, som nå er blitt flyttet.

TRUET

NYGATA 13, BRUMUNDDAL

Et stykke vernet industrihistorie fra 1916 kan likevel bli revet for å gi plass til leiligheter.

REDDET

OS SKOLE, HALDEN

Skolen fra 1914 skulle vike for ny skole. Med byggeplanene nå på is, bli Os trolig stående.

TRUET

PARKGATA 31, HAMAR

Denne stedstypiske bygningen fra 1890 rommer «halve Hamars historie». Nå kan den bli revet.

REVET

RUSELØKKA SKOLE, OSLO

Monumentalbygget fra 1871 ble revet etter mangelfull prosess ingen tok ansvar for.

REVET

RØDSKOLEN, MELBU

Tidstypisk skolebygg fra 1963 med integrert kunst ble i 2017 revet for å bli parkeringsplass.

TRUET

SAMFUNNSHUSET, NAMSOS

Den stilrene bygningen er i stor grad beholdt slik den fremsto i 1961. Nå kan den bli erstattet med…

TRUET

SIGHOLTS MINDE, ARENDAL

Huset der Arbeiderpartiet ble stiftet 21. august 1887 står i fare for å bli revet.

REVET

SKIPPERGATA 9, KRISTIANSUND

Trehuset forfalt så lenge at det ble gitt rivetillatelse, Nybygget må ha tilsvarende fasade.

TRUET

SOLHØY GAMLE SKOLE, SON

Kommunen vil ikke innlemme landemerket fra 1860-tallet i planene for nye omsorgsboliger på tomten.

REVET

ST. OLAVS HOSPITAL. TRONDHEIM

Sentrale deler av det gamle asylet fra 1918 ble holdt utenfor fredningen av 2012 og kan bli revet.

REDDET

STABBURET, BOTN SKYSSTASJON

Stabburet fra 1660 sto og forfalt. Nå er det restaurert takket være eieren og Telemark avdeling!

REVET

SÆTHER-TUNET, ORKANGER

Orkanger sentrums siste komplette gårdsanlegg ble revet for å gi plass til leiligheter og gangvei.

TRUET

TINGELSTADGÅRDEN, BRUMUNDDAL

Eier av kjøpmannsgården fra 1800-tallet lar bygningen forfalle etter avslått rivesøknad.

TRUET

TREHUSMILJØET GRENSEN, TRONDHEIM

NTNU vil rive trehusklynge fra 1860-tallet for å bygge nytt institutt for arkitektur og design.

TRUET

TREHUSMILJØET HYLLA, OSLO

Trehusbebyggelse i Oslo skal rives for å gi plass til jernbanekryss. Vedtaket er påklaget.

TRUET

TREHUSMILJØET I GAMLE STJØRDAL

Trehusmiljøet i «Gamle Stjørdal» er truet av flere rivesaker og planlagte nybygg. Bebyggelsen i Kirk…

REVET

TROMSDALEN BRANNSTASJON, TROMSØ

Tromsø kommune så ingen verdi i denne representanten for etterkrigstidens modernisme.

TRUET

TRONDHEIMSVEIEN 132, OSLO

Løkkegården "Sorgenfri" fra ca 1850 står og forfaller mens Omsorgsbygg vil rive og bygge nytt.

REDDET

VIGRA KRINGKASTERSTASJON

En viktig bit av norsk kommunikasjonshistorie blir stående etter årelang kamp mot riving.

TRUET

VILLA FREDNES' HAGEANLEGG, PORSGRUNN

Huset og hagen er en helhet. Nå bygges en barnehage som vil dominere mesteparten av hagen.

REVET

Y-BLOKKA I REGJERINGSKVARTALET, OSLO

Regjeringen ønsker å rive bygningen som regnes som et hovedverk innen modernismen i Norge.

Vis mer