TRUET

ALFHEIM SVØMMEHALL, TROMSØ

Ikonisk "lillebror" til Ishavskatedralen forfaller. Nå er det søkt om fredning.

Begrunnelse for innskriving på Rødlista i 2016: Alfheim Svømmehall har siden anlegget sto ferdig i 1965 tronet som et landemerke i Tromsø. Anlegget er tegnet av Jan Inge Hovig, arkitekten bak Tromsdalen kirke, eller Ishavskatedralen. Sammen utgjør disse to modernistiske bygningene en ikonisk helhet, der de vender seg mot hverandre fra hver sin side av Tromøysundet.

Tross omtale som signalbygg, monumental og «byens andre katedral» er Alfheims framtid uviss - nok til at den i 2016 ble ført inn på Rødlista. En delvis og helt nødvendig rehabilitering innvendig i 2016 gjør at badeanlegget igjen er i full drift, men det utvendige forfallet er fortsatt alvorlig; fortsatt trengs renovering av skallet, taket og glassfasaden. I en søknad om fredning av bygningen i 2017 heter det at «situasjonen er ytterst prekær». 

Videre er bygningens framtidige bruk oppe til kontinuerlig debatt. Byggingen av et flere hundre millioner kroners badeland utenfor byen kan bety nedleggelse av det som har vært et populært og sentrumsnært badeanlegg «i folkehelsens ånd» i mer enn 50 år.

Speiler en optimistisk tid

Alfheim Svømmehall ble tegnet av Jan Inge Hovig i 1957, og framsto for befolkningen som et symbol på den nye, moderne tid da det sto ferdig i 1965. Bygningen ble reist som et kombinert badeanlegg og samfunnshus og materialene er naturbetong, tre og glass. På veggene i foajeen henger fortsatt glasskunsten fra da bygningen var ny, og ellers finnes de originale dusjavlukkene og andre detaljer.

Hovig er særlig kjent for sine offentlige bygg i Nord-Norge. Fra 1947-50 var han byarkitekt i Narvik under gjenoppbyggingen av byen som ble bombet i 1940. I 1950 opprettet han eget arkitektkontor i Oslo, men tegnet hus, kirker og offentlige bygg i hele landet. Blant hans mange arbeider er Finnsnes sparebank, Harstad kirke, Tromsø fylkesadministrasjon (senere politihuset) og Norges Varemesse på Sjølyst i Oslo. I Store Norske Leksikon heter det at han i Narvik, Harstad og Tromsø «forgav … ikoniske bygg fylt med optimisme, dristighet og tro på fremtiden».

Søknad om fredning

Det er bekymringsfullt at Alfheim Svømmehall ikke har noe formelt vern. Fortidsminneforeningen ser det derfor som positivt at en søknad om fredning i 2017 ble sendt Fylkeskonservatoren, med anmodning om oppstart av en fredningsprosess. I omtale av bygningens mange kvaliteter og verdier nevnes blant annet at «Alfheim Svømmehall og Tromsdalen kirkes plassering i terreng og landskap skaper en unik sammenheng» og at «Jan Inge Hovigs arkitektur er uttrykk for 1950- og 1960-tallets optimisme. Formene er dristige og freidige. Bygningen strutter av iver og pågangsmot. Hangen til skulpturell forenkling var en del av tidens uttrykk.»

Videre legges det vekt på opplevelsesverdiene: «Bassengrommet er et lyst rom med en grandios utsikt mot Storsteinen og Fløya, i bassenget for den badende en unik opplevelse» og «'Det svevende taket' som motiv er gjennomført på en suveren måte med den elegante betongkonstruksjonen som løfter taket opp mot lyset og naturen utenfor.»

Om anleggets betydning for lokalbefolkningen heter det blant annet at «Alfheim har som svømmehall, treningsarena og bydelshus hatt særlig viktig betydning for folkehelsen, sosialt samvær og kontinuitet for flere generasjoner tromsøværinger».

Arkitektur og funksjon

Svømmehallens framtidige skjebne opptar tromsøværingene. Flere folkemøter og debatter har vært holdt, der man har diskutert både vern av bygningen og hva den skal brukes til. Fortidsminneforeningen mener at det bør være en selvfølge å bevare bygningen, og at mye av dens verdi som nasjonalt kulturminne ligger i at den fortsetter å være et badeanlegg: I tilfellet Alfheim er arkitekturen og funksjonen to sider av samme sak. Eller for å sitere Tone Angell Jensen, kommentator i Nordlys «Jan Inge Hovig tegnet et svømmeanlegg, ikke en bingohall eller et torg for loppemarkeder.»

Fredningsprosess

I 2019 stilte kommunens administrasjon seg positiv til fredning, og i september 2022 ble forslag til fredning sendt på høring.

Dokumenter og lenker:

Kommunenes administrasjon støtter fredning

Riksantikvaren har Alfheim "på radaren"

Nå er stengedatoen satt for den ærverdige svømmehallen

Søknad om fredning av Alfheim Svømmehall

Badeperle med usikker fremtid

Inviterer til folkemøte

Hva skal vi gjøre med Alfheim Svømmehall?

FORSLAG TIL FREDNING – HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 20.09.2022