Gamle trehus i Oslo forfaller.

VERNEAKTIVISME

Over hele landet arbeider våre fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving.

Dette arbeidet gjør vi gjennom deltakelse i den lokale debatten for å sette kulturminnevern på dagsordenen, ved å engasjere oss i lokale plan- og byggesaker og på andre måter bidra til en stedsutvikling som ivaretar kulturminneinteressene.