fbpx

Jubileumsåret 2019: Vilje til vern i 175 år

 

 

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy16. desember 2019 er det 175 år siden Fortidsminneforeningen ble stiftet, og dette skal vi markere gjennom hele året. I et jubileumsår er det medlemmene våre vi feirer, og aktivietene vil først og fremst foregå ute i fylkesavdelinger og lokallag. I disse dager planlegges det for fullt landet rundt: På programmet er en rekke torgmøter, jubileumsarrangementer ved mange av eiendommene våre og arrangementer under samlebegrepet åpen post. Listen under vil bli oppdatert løpende, etter hvert som detaljene faller på plass. Sjekk om det planlegges et jubileumsarrangement der du bor eller i et område du skal besøke det kommende halvåret. De fleste arrangementene knyttet til jubileet skjer i perioden mai-oktober. Markedsføringen av det enkelte arrangement skjer først og fremst lokalt. Ta gjerne kontakt med lokallaget ditt. 

 TORGMØTER: MØTE MELLOM HÅNDVERKERE OG PUBLIKUM

DSC 1611 red lite copyI Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

 

 

 

JUBILEUMSDAGER PÅ EIENDOMMENE

IMG 1691 redFortidsminneforeningens unike eiendommer er både en viktig del av foreningens historie og nasjonale attraksjoner. Jubileumsdagene kommer i tlegg til allerede eksisterende arrangementer ved eiendommene eller i forbindelse med disse. Arrangementer planlegges også for eiendommer som normalt ikke er åpne for publikum. Gled deg til familiedager, konserter, olsokmesse, hagefest og foredrag - og enda mer. 

 

 

 

 

ÅPEN POST

Dette er arrangementene som ikke faller inn under de to andre kategoriene: Debattmøter, byvandringer, "åpen dag" og utflukter, hagefester, innvielser og avdukninger.