Hagefest for alle på fergestedet Gamle Svinesund, med salutt under gamle Svinesundbroen av Fredriksten Artillerie Compagnie.

JUBILEUMSÅRET 2019

16. desember 2019 var det 175 år siden Fortidsminneforeningen ble stiftet, og dette markerte vi gjennom hele året.

I et jubileumsår er det medlemmene våre vi feirer, og landet rundt gjennomførte vi rundt 70 arrangementer i regi av fylkesavdelinger og lokallag. På programmet var torgmøter med bygningsvern i sentrum, jubileumsarrangementer ved mange av eiendommene våre og arrangementer under samlebegrepet åpen post, med alt fra hagefest og avduking til spel og spesialkomponert musikk - og alt sammen for å vise hvor viktig det er med kulturminner i alt sitt mangfold. Her får du noen glimt fra alt som skjedde.