BLI MEDLEM

Skjemaet benyttes for alle typer innmelding, inkludert verving og gavemedlemskap.

Ved verving, send oss i tillegg en epost der du oppgir ønsket vervepremie.

Ved gavemedlemskap, send oss i tillegg en epost der du oppgir din egen fakturaadresse.

NB! Vi opplever noe innkjøringsproblemer etter omlegging til ny nettside 20. februar. Innmelding: tlf 23 31 70 70 eller post@fortidsminneforeningen.no om du får feilmelding ved innsending av innmeldingsskjema

Nytt Medlem