DIGITALE REISER TIL TRUET KULTURARV

Bli med på en digital reise til truet bygningsarv fra hele landet. I prosjektet "Digital dokumentasjon av bygningsarven" tilgjengeliggjør vi truet bygningsarv gjennom 3D-modeller.

I vernesakene Fortidsminneforeningen engasjerer seg i ser vi at dokumentasjonen er for dårlig eller vanskelig tilgjengelig, nå dokumenteres flere bygg på Rødlista som 3D-modeller og som "Bygningskort". De detaljerte modellene gir et eksakt tidsbilde av bygget som kan brukes fritt av frivillige, media, politikere, forvaltningen og i formidling.

Egronbygningen/Tvillinghusene

Tvillinghusene på Hamar forteller industrihistorie av verdensformat. Eier ønsker å rive bygningene, men fikk nei i kommunestyret etter press fra Fortidsminneforeningen og fylkeskommunen. De verneverdige bygningene er likevel truet av styrt forfall fra eier.

Gamle Hølen skole

Gamle Hølen skole fra 1935 har stått uten nødvendig vedlikehold i flere år og kan bli truet av riving. Skolebygget er en viktig representant for norsk funksjonalisme på 30-tallet, og har stor historisk betydning som samlingspunkt og identitetsmarkør. Les mer på bygningskortet her.

Gautestad stasjon

Gautestad stasjon består av bryggerhuset og stasjonsbygningen fra 1882. Den regnes som en av de mest autentiske stasjonene langs Østfoldlinjen. Stasjonsbygningen ble truet av riving i 2007 og bryggerhuset er truet av forfall. Les mer på bygningskortet her. 

Espa stasjon

Banevokterboligen på Espa ble tegnet av Peter Andreas Blix i 1877 og oppført i 1880 til åpningen av Espen stasjon i Stange. Etter press fra Fortidsminneforeningen Hedmarken lokallag ble et rivevedtak omgjort i 2015, men i 2023 står bygningen til forfall og trusselen mot bygningen er overhengende om ikke ny bruk sikres. Les mer på bygningskortet her. 

St. Marie gate 127

St. Marie gate 127 er en jugendstilbygning i mur fra 1909 som inngår i et viktig kulturmiljø i Sarpsborg, den historiske byaksen med nasjonal interesse som NB! - område. Les mer på bygningskortet her.

Vigra kringkaster

Vigra kringkaster har hatt en enorm betydning for vanlige radiolyttere og ikke minst fiske- og handelsflåten. Sendingene kunne tas inn over store deler av den nordlige halvkule. Kringkasteren er den eneste av de fire gamle «storsenderene» som står igjen, og er den eldste og den eneste som har tatt aktivt del i hele den analoge kringkastingshistorien – AM, FM og TV – en viktig teknisk epoke som bør dokumenteres for ettertiden. Les mer her

Øvre Granum, Enerhaugveien 10 (tidligere 18)

Sveitservilla fra 1896 kan bli revet på grunn av forfall Hamar kommune selv er ansvarlig for. Tilhørende uthus er i likhet med hovedhuset svært autentisk og denne bygningstypen blir det stadig færre av i Hamar. Les mer om kulturminnet på Rødlista

Digital dokumentasjon av bygningsarven

Gjennom pilotprosjektet "Digital dokumentasjon av bygningsarven" skal Fortidsminneforeningen dokumentere truet bygningsarv, tilgjengeliggjøre den i 3D-modeller og bruke disse som et grunnlag for bred formidling og bevaring av kunnskap. Mens arkeologifeltet og fartøyvernet har kommet langt i dokumentasjon av kunnskapsverdiene mangler vi ofte verdifull kunnskap om bygg som er truet og blir revet. Prosjektet er støttet av Norsk kulturfond og gjennomføres i perioden 22.02.2023 - 15.12.2023. Ansvarlige for prosjektet er Thomas Kjær og Bo Alexander Granbo.

Modellene som ligger ute er basert på et omfattende bildemateriale, og er av noe lavere oppløsning enn originalfilene. Dersom du har behov for modellen i høyere kvalitet eller dronefoto ta kontakt på post@fortidsminneforeningen.no

Alt materiale fra prosjektet kan fritt gjenbrukes under lisensen Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0.

Som et ledd i dette prosjektet har det blitt utarbeidet en felles standard for arbeidet med digital dokumentasjon av truet bygningsarv med fotogrammetri som metode. Dokumentasjonsmalen kan du se her.