PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring for Fortidsminneforeningen
Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med. 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretæren. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til organisasjonssekretær på post@fortidsminneforeningen.no eller tlf: 23 31 70 70 

Medlemskap 

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse ved innmelding i Fortidsminneforeningen, ungdoms-/studentmedlemmer må også oppgi fødselsår. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjonen til medlemmene våre for å kunne informere om og gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Vi lagrer også informasjon om type medlemskap og tilhørighet til lokallag og fylkesavdeling. 

Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til at organisasjonen bruker dine personopplysninger. Du kan samtykke til å motta nyhetsbrevet vårt og til at ditt fylkeslag benytter e-post til å sende deg informasjon.

Tilgang til medlemsregisteret der personopplysningene lagres har organisasjonssekretærene, organisasjonssjef og regnskapsansvarlig. De sentrale ansattes tilgang brukes til registrering av innmeldinger og utmeldinger, oppdatering og endring av personopplysninger, rutiner i forbindelse med kontingentfakturering og andre betalinger, overordnet medlemsstatistikk, samt informasjon til fylkesavdelinger og lokallag om medlemskap.  

Opplysninger om medlemskapet blir delt med styreleder og daglig leder (der det måtte finnes) i den fylkesavdeling og lokallag medlemmet hører til slik at fylkesavdelingen og lokallaget kan kontakte sine medlemmer med informasjon om det som foregår av lokale aktiviteter og møter i foreningens regi, samt holde oversikt over medlemsstatistikk. Medlemmer som innehar lederverv blir offentliggjort på våre hjemmesider med kontaktinformasjon.  

I medlemsregistret ligger også betalingshistorikk over kontingent og eventuelle andre betalinger. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere for utsending av medlemsblader, årbøker og betalinger knyttet til medlemskapet.  Våre samarbeidspartnere i denne forbindelse er KNIF, 07Media og Adressering og konvoluttering AS. Unicornis/HyperSys er ansvarlig for teknisk drift av medlemsregisteret. 

Ved avsluttet medlemskap ønsker vi å beholde navnet ditt og fylkes-/lokallagstilhørighet i registeret av historiske årsaker. Foreningen har medlemslister tilbake til 1844 som er en del av foreningens arkiv. Arkivet vårt er en del av kulturminnevernets historie, og deler av det er en del av verdens arkivarv (UNESCO). Hvis du ikke ønsker dette, vil dine personopplysninger bli slettet ved utmelding. Opplysningen vil uansett kun bli brukt til forskning.

Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger er sikret i våre tekniske løsninger i medlemsregisteret, samt med tilgangskontroll. Tilgang har de som beskrevet under ‘Medlemskap’.

E-post 

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks. 

Nyhetsbrev

Som medlem hos oss kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-postadresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet. 

Bruk av informasjonskapsler på www.fortidsminneforeningen.no

En cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som blir lagret på din datamaskin. Når du besøker hjemmesiden vår, lagres det cookies på din datamaskin.

GOOGLE ANALYTICS

Fortidsminneforeningen.no bruker Google Analytics, som bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie sendes til Google og lagres på servere. Google bruker denne informasjonen for å få kunnskap om bruken av nettstedet. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har. 

Fortidsminneforeningen.no bruker opplysningene fra Google Analytics til å analysere nettsiden. Dette gir informasjon om besøksstatistikk, hvilke sider som er mest populære, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter bloggen er mest besøkt osv. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret.

SAMTYKKE I BRUK AV COOKIES

Når du bruker Fortidsminneforeningen.no, samtykker du i at cookies benyttes som nevnt over.

SKRU AV COOKIES

Dersom du ikke ønsker å akseptere bruk av cookies, kan du tilpasse innstillingene i din nettleser til å automatisk avvise cookies eller til å informere deg hver gang et nettsted vil lagre en cookie.

SLETTING AV COOKIES

Du kan også slette cookies som har blitt lagret på din datamaskin. Dette gjør du via menyen i nettleseren din. Hvordan dette gjøres, avhenger av nettleseren din.