HUSBRUK

Redde, Restaurere, Reaktivere

Fortidsminneforeningen vil ta i bruk hus rundt om i landet som forfaller – som igjen skal skape positive ringvirkninger lokalt. Nå lanserer vi den landsdekkende satsingen Husbruk – som finansieres av Stiftelsen UNI med 20 millioner kroner.

Husbruk er Fortidsminneforeningens program for erverv og istandsetting av eiendom. For hvert enkelt prosjekt legges det vekt på at eiendommene skal bevares inn i framtida. Støttet av Stiftelsen UNI vil Husbruk være et arena for kompetanseoverføring i tradisjonshåndverk med kurs og workshops. Arbeidenes problemstillinger og løsninger formidles bredt, til nytte og glede for andre eiere av verneverdige bygninger. 


Pilotprosjektet
Fortidsminneforeningen kjøpte kunstnerhjemmet Jorderik i Lillehammer sommeren 2019 som pilotprosjekt i det som nå er blitt vår nye satsing: Husbruk. Arbeidene i Jorderik pågår fortsatt. Ferdig restaurert planlegges eiendommen overdratt til ny eier og ny bruk. Jorderik-prosjektet er ikke finansiert av Stiftelsen UNI, men var starten på Fortidsminneforeningens ønske om å drive kulturminnevern på en ny måte.

Kjenner du til interessante hus som kan passe til Husbruk?
Send meg en henvendelse!

Mathilde Sprovin

Leder, Avdeling bygningsvern


mathilde@fortidsminneforeningen.no
481 02 349

HVA SKJER?


AKTUELT