Vindusrestaurering

BYGNINGSVERN

Med Håndlag, Husbruk og Lys i Gamle Hus vil vi bidra til å forstå og ivareta kulturminner på en god måte. Vi arrangerer kurs og deler ut stipender. Vi setter i stand bygninger og jobber med nettverksbygging i tradisjonshåndverk miljøet.

Fortidsminneforeningen arbeider med å spre kunnskap om bygningsvern gjennom publikasjoner, foredrag og praktisk arbeid. I forvaltningen av egne eiendommer bygger vi stadig ny kompetanse om bygningsvern. Vi er også med på ulike forsknings- og utviklingsprosjekter om tradisjonelle byggeteknikker og materialer. 

Håndlag er vår satsing på unge håndverkere. Gjennom året arrangerer vi flere kurs med et ønske om å rekruttere neste generasjons tradisjonshåndverkere.

Husbruk er vårt program for erverv og istandsetting av eiendom, for så å finne ny eier og ny bruk.

Lys i Gamle Hus er vårt pilotprosjekt for bygningsvern og gjenbruk, der målet er at hus som står tomme og forfaller kan få ny bruk eller ombruk gjennom istandsetting,