Vindusrestaurering

BYGNINGSVERN

For å kunne ta vare på gamle bygninger må vi ha kunnskap om tradisjonen husene er bygget i. Kun da kan vi forstå og ivareta kulturminnene på en god måte.

Fortidsminneforeningen arbeider med å spre kunnskap om bygningsvern gjennom publikasjoner, foredrag og praktisk arbeid. I forvaltningen av egne eiendommer bygger vi stadig ny kompetanse om bygningsvern. Vi er også med på ulike forsknings- og utviklingsprosjekter om tradisjonelle byggeteknikker og materialer. 

Håndlag er vår satsning på unge håndverkere. Gjennom året arrangerer vi flere kurs med et ønske om å rekruttere neste generasjons tradisjonshåndverkere. Husbruk er Fortidsminneforeningens program for erverv og istandsetting av eiendom. For hvert enkelt prosjekt legges det vekt på at eiendommene skal bevares inn i framtida.

Med Håndlag og Husbruk vil vi bidra til å forstå og ivareta kulturminner på en god måte.

Trykk på knappene for å lese mer om det vi jobber med!