RESSURSGRUPPA

Ressursgruppa består av håndverkere med spesialkunnskap innen tradisjonelle håndverksteknikker, vi kaller dem tradisjonsbærere. I Håndlag bruker vi tradisjonsbærerne i forbindelse kurs. Dette kan for eksempel være kurs i vindusrestaurering, tørrmuring, lafting, taktekking eller gamle maleteknikker. Vi arrangerer tre varianter av kurs. Les mer: kurs.

Ressursgruppa
• er håndverkere/tradisjonsbærere med ulik faglig bakgrunn
• er spredt over hele landet
• formidler tradisjonshåndverk og bygningsvern
• formidler håndverk og deler erfaring på kurs: ungdomskoler og videregående med bygg og anlegg/kunst og design