KURS

Vi ønsker å føre kunnskapen om tradisjonshåndverk videre!

Håndlag arrangerer flere kurs for unge håndverkere. I opptil en uke gis håndverkere og skoleelever mulighet til å jobbe med tradisjonshåndverk.

Kursene dreier seg om praktisk tilnærming til byggetradisjoner, teknikker og konstruksjoner med lokal forankring. Hovedsakelig jobber vi med kopibygging. 

I fremtiden blir det viktigere å ta vare på de bygningene vi allerede har og slutte med mentaliteten å rive for å bygge nytt. Læreplanmålene i yrkesfagene er fremdeles ikke spisset inn på viktige nøkkelord som reparasjon, vedlikehold og istandsetting. Målet er å gi unge håndverkere en smakebit på hvordan man bygget før i tiden, og vise at denne viktige kunnskapen gjør seg gjeldende fremdeles. 

Link til tidligere kurs: Tidligere kurs. 

Workshop i Bergen 2018

Les mer om våre kurs i 2022:

Er du interessert og nysgjerrig på våre kurs? 
Vi holder kurs i tradisjonshåndverk over hele landet med mange ulike temaer. Temaene skiftes ut etter hvor vi er i landet.

Under Hva skjer finner du utlysninger og informasjon om hvert enkelt kurs. Her kan du melde deg på! 

Les oppsummering fra gjennomførte kurs under Aktuelt. Kikk også på våre tidligere kurs!

Kurskalender i 2022:

 • Moster Kirke 28.02-4.03            
 • Rostadbrygga 28.03-8.03           
 • Stolpeverkskurs på Maihaugen 19.04-29.04       
 • Kurs i rotknær og grindverk 2.05-6.05
 • Kurs i hagemur og kalk på Jorderik 18.05-20.05
 • Kurs i tilstandsregistrering Karusbakken 21.05  
 • Kurs i legging av flistak på Abborhgøda 8.06-10.06
 • Kurs i lafting på Abborhøgda 13.06-17.06           
 • Kurs i milebrenning 4.07-9.07
 • Kurs i lafting på Karusbakken 24.08-26.08          
 • Kurs i tørrmuring på Karusbakken 24.08-26.08                
 • Kurs i bygging av gamme i Polmak 5.09-16.09       
 • Jenteworkshop på Lillingstonheimen 20.09-23.09
 • Kurs for byggfag i Drammen 10.10-14.10

HVA SKJER?


AKTUELT