KURS

Et ønske om å føre kunnskapen om tradisjonshåndverk videre!

Håndlag arrangerer flere kurs for unge håndverkere. I opptil en uke gis håndverkere og skoleelever mulighet til å jobbe med tradisjonshåndverk.

Kursene dreier seg om praktisk tilnærming til byggetradisjoner, teknikker og konstruksjoner med lokal forankring. Hovedsakelig jobber vi med kopibygging. 

I fremtiden blir det viktigere å ta vare på de bygningene vi allerede har og slutte med mentaliteten å rive for å bygge nytt. Læreplanmålene i yrkesfagene er fremdeles ikke spisset inn på viktige nøkkelord som reparasjon, vedlikehold og istandsetting. Målet er å gi unge håndverkere en smakebit på hvordan man bygget før i tiden, og vise at denne viktige kunnskapen gjør seg gjeldende fremdeles.  

Vi har tre varianter av kurs: 

Workshop i Bergen 2018

Håndlagskurset avholdes på våren og samler håndverkere fra hele landet. Søknadsfrist for deltagelse er 1. mars. Denne kursuken flytter seg rundt i landet med ulik tematikk hvert år. Det er plass til 25 deltakere. Dette er årets mest spennende, intense, lærerike og sosiale begivenhet.

Håndverksbransjen er en mannsdominert bransje. Hver høst inviterer vi derfor til en eksklusiv samling for kvinnelige tradisjonshåndverkere med praktiske kurs og spennende foredrag. Nettverksbygging er sentralt for å styrke kvinners plass i bransjen. Verktøy for å mestre utfordringer knyttet til trakassering og likestilling. 

Et lokalt kurstilbud for videregående skoler, avdeling Byggfag. Denne arrangeres i samarbeid med videregående skole. Man blir ikke ferdig utlært på 5 dager, men dette er en mulighet for å introdusere elever til en videre karriere med spesialisering på tradisjonelle håndverksteknikker og antikvarisk istandsetting av bygg. 

Er din skole interessert i samarbeid om kurs – ta kontakt!

AKTUELT