Her er det samiske byggetradisjoner på timeplanen

Publisert 09.09.2022

I regi av Håndlag og Tana museum

Det jobbes iherdig på tunet på Tana museum denne tirsdagen for å få reist buekonstruksjonen i løpet av dagen; Allerede samme kveld er det folkemøte og da må skoleelevene selvfølgelig ha noe å vise frem!

«En magisk dag på museet da buesperrene ble reist i vårt gammeprosjekt. Elever fra Karasjok og Tana bidro og var med på å forberede, barke stammer, stikke torv, løfte og bære stokker og stammer, før to hele buer kom på plass. For en gjeng!»

Elisabeth Erke, museumsleder ved Tana museum i Polmak, er strålende førnøyd med at det store prosjektet med å reise en samisk gamme på museumstunet er i gang. Kurset er i regi av Håndlag, Fortidsminneforeningens store satsing på ungdom og tradisjonshåndverk. Denne og neste uke skal byggfagelever fra Karasjok vgs og naturbrukelever fra Tana vgs bygge gammen med tradisjonelle metoder. De får innsikt i materialkunnskap og bruk av håndverktøy som øks, kniv, tappjern og håndbor. Alla elevene får være med på alle deler av det å sette opp en tradisjonell gamme, hver skole med en uke hver, men med felles innsats denne ene dagen.

Fint å lære noe helt annet!

Elevene Sanna og Sunna er byggfagelever og svært fornøyde med å lære noe helt annet denne dagen. Ivrige og interesserte følger de med når instruktør Gunnar Grønvold viser dem hvordan bjørkestammene skal barkes. Andre stikker torv som sammen med never skal dekke gammen.

Det jobbes iherdig denne tirsdagen for å få reist buekonstruksjonen i løpet av dagen; allerede samme kveld er det folkemøte og da må de selvfølgelig ha noe å vise frem! På arbeidsplassen er det god stemning, elevene fra de to skolene motiverer og hjelper hverandre.

En kompetanse som mangler

Museumsleder Elisabeth går rundt med et stort glis og synes det er moro med så mye liv på tunet, imponert over elevenes innsats. En stor takk retter hun til instruktørene Ole Muosát fra Tana og Bror Ivar Salamonsen og Gunnar Grønvold fra Riddo Duottar mureat:

«Formidlerne veileder og motiverer, og elevene er ikke vanskelige å be. Her håper jeg at vi inspirerer mange unge til å velge tradisjonshåndverk når de en gang skal velge yrker. For den kompetansen er det stor mangel på.»

Etter felles middag er det tid for åpen publikumskveld, med innlegg om gammebygging, bygningsvern og elvesamisk kultur fra Elisabeth Erke, generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim, Sigrid Skarstein, Randi Sjølie og Sametingets Kjartan Gran.

Tana museum er et elvesamisk museum på et tun med sju bygninger, lokalisert i Polmak. Museet dokumenterer og formidler den elvesamiske kulturhistorien i Tana, samisk forhistorie og samisk samtid. Byggingen av gammen er er en del av denne formidlingen.

Prosjektet i regi av Håndlag og Tana museum samarbeider med