MEDLEMSKAP

Medlemskap i Fortidsminneforeningen

Som medlem i Fortidsminneforeningen støtter du arbeidet for å sikre Norges kulturarv. Medlemskapet følger kalenderåret og fornyes ved nyttår uavhengig av når du meldte deg inn.

Du er velkommen til å delta på kurs, turer og andre arrangementer i regi av foreningen fylkeslag og lokallag. Medlemsmagasinet Fortidsvern, Norges største kulturminnemagasin, sender vi ut fire ganger i året, i tillegg til det ukentlige nyhetsbrevet. Du har også gratis adgang til alle våre besøkseiendommer, blant dem åtte av landets stavkirker. Våre to eiendommer Rasmusgården og Per Amundsagården midt i verdensarven Røros leies ut kun til medlemmer av foreningen. Som medlem får du også rabatt på temaheftene i Gode råd-serien.

VELG MEDLEMSKAP

Ordinære medlemskapstyper: 

Medlemskap med fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året og årboken: kr 550

Medlemskap med fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året: kr 450

Medlemskap uten publikasjoner: kr 250

Ungdoms-/studentmedlemskap med fire utgaver av Fortidsvern: kr 250

Ungdoms-/studentmedlemskap (ut året du fyller 30) med fire utgaver av Fortidsvern og årboken: kr 350

Bedriftsmedlemskap med fem eks. av hver utgave av Fortidsvern og ett eks. av årboken: kr 2750

Livsvarig medlemskap med fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året og årboken: kr 13 750

Gavemedlemskap med fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året og årboken: kr 550

Gavemedlemskap med fire utgaver av medlemsbladet Fortidsvern i året: kr 450

 

For andre henvendelser og spørsmål vedrørende medlemskap kontakt oss på tlf. 23317070 (dagtid) eller post@fortidsminneforeningen.no