FOR TILLITSVALGTE

Takk for at du har påtatt deg et tillitsverv i Fortidsminneforeningen. På denne siden finner du lenke til vår digitale profilmanual, samt skjemaer som skal hjelpe deg i arbeidet.

Profilmanualen ble lansert januar 2022 som en digital løsning. Her får du en samlet presentasjon av Fortidsminneforeningens designprofil, med alt du trenger å vite om farge- og logobruk, maler og mye mer. Det er også her du selv laster ned logofiler og annet materiale du trenger, som for eksempel alle logovarianter til lokallaget ditt. I kontakt med designbyråer kan du også formidle lenke til denne digitale løsningen, der designeren får tilgang til informasjon om fargekoder, skrifttyper etc.  Profilmanualen ligger åpen for alle og krever ikke innlogging.

OBS! Alt materiale (inkl. Fortidsminneforeningens logo) er oppdatert pr 1.1. 2022. Derfor ber vi deg slette gamle logoer og laste ned nytt herfra. Trenger du hjelp kan du kontakte organisasjonsrådgiver Ingunn Emdal på e-post eller tlf. 482 18 156.

Søknadsskjema arrangementsmidler 2024

Vi viderefører ordningen med søkbare midler for arrangementer i lokallag og fylkesavdelinger. Den samlede potten er kr 100 000,- . Søknadsfrist 5. april.

Slik starter du et nytt lokallag

Savner du et lokallag i ditt område? Har du lyst til å bidra til oppstart? Her kan du lese om hvordan du går frem. Ta kontakt med oss i hovedkontoret så hjelper vi deg i gang.

Redd et hus! Håndbok i lokalt kulturminnevern

Denne nyttige boken kom i revidert utgave i 2019. her får du nyttig informasjon om lover og regler, hvordan du skriver høringsuttalelser og klager på vedtak og mye annet. Last ned boken her eller bestill et eksemplar på post@fortidsminneforeningen.no