FOR TILLITSVALGTE

Takk for at du har påtatt deg et tillitsverv i Fortidsminneforeningen. På denne siden finner du informasjon, skjemaer, logoer, brosjyremaler etc. som skal hjelpe deg i arbeidet. Finner du ikke det du trenger? Ta kontakt med foreningens hovedkontor.

Søknadsskjema arrangementsmidler 2020

Fortidsminneforeningen var en av sju mottagere av Europa Nostras ‘Grand Prix’ på 10.000€ under European Heritage Awards 2019. I 2020 er det opprettet en pott med søkbare arrangementsmidler for lokallag på kr 100.000

Slik starter du et nytt lokallag

Savner du et lokallag i ditt område? Har du lyst til å bidra til oppstart? Her kan du lese om hvordan du går frem. Ta kontakt med oss i hovedkontoret så hjelper vi deg i gang.

Redd et hus! Håndbok i lokalt kulturminnevern

Denne nyttige boken kom i revidert utgave i 2019. her får du nyttig informasjon om lover og regler, hvordan du skriver høringsuttalelser og klager på vedtak og mye annet. Last ned boken her eller bestill et eksemplar på post@fortidsminneforeningen.no