FOR TILLITSVALGTE

Takk for at du har påtatt deg et tillitsverv i Fortidsminneforeningen. På denne siden finner du informasjon, skjemaer, logoer, brosjyremaler etc. som skal hjelpe deg i arbeidet. Finner du ikke det du trenger? Ta kontakt med foreningens hovedkontor.

Søknadsskjema arrangementsmidler 2021

Vi viderefører ordningen fra 2020 med søkbare midler for arrangementer i lokallag og fylkesavdelinger. Den samlede potten er kr 100 000,- Søknadsfrist: 15. april. Hvis midler igjen behandles deretter søknader løpende til potten er tom.

Slik starter du et nytt lokallag

Savner du et lokallag i ditt område? Har du lyst til å bidra til oppstart? Her kan du lese om hvordan du går frem. Ta kontakt med oss i hovedkontoret så hjelper vi deg i gang.

Redd et hus! Håndbok i lokalt kulturminnevern

Denne nyttige boken kom i revidert utgave i 2019. her får du nyttig informasjon om lover og regler, hvordan du skriver høringsuttalelser og klager på vedtak og mye annet. Last ned boken her eller bestill et eksemplar på post@fortidsminneforeningen.no